FAQ - modul Kontakty

Číslo
Otázka
Odpoveď
1 Ako vyhľadať kontakt
  1. V module Kontakty kliknite na ikonu lupa a označte aspoň Meno, Priezvisko, Telefón.
  2. Do poľa lupa (vyhľadávanie) zadajte priezvisko kontaktu a stlačte Enter.
  3. Kliknite na ikonu X pri poli lupa.
  4. Zadajte telefón kontatku do poľa lupa bez predvoľby, medzier a stlačte Enter.
  5. Porovnatje výsledky vyhľadávania podľa priezviska a telefónu.
2 Anonymizácia kontaktov v Partners Office

Anonymizácia kontaktov, ktoré máte v Partners Office sa NEUPLATŇUJE pre kontakty:

  • ktoré majú právny titul "Existující kontakt”;
  • ktoré majú právny titul "Osobný kontakt" (podľa legislatívy by sa malo jednať o osobné kontakty, ktoré nie sú určené pre obchod tzn. typu rodina, opravár atď).
Kontakty ktoré majú právny titul "Odporúčanie na klienta" alebo "Odporúčanie na nábor" sa riadia podmienkami anonymizácie, ktoré v Partners Office boli nastavené podľa požiadavky centrály PartnersGroup. Viac informácií nájdete tu.
3 Ako nájdem kontakty ohrozené anonymizáciou
V module Kontakty kliknite na > Štítky > Systémové štítky > K anonymizácii > “30 dní do anonymizácie" alebo “7 dní do anonymizácie".
4 Kedy bude kontakt anonymizovaný
Konkrétny dátum anonymizácie (zmazania) kontaktu je uvedený v stĺpci "Dátum anonymizácie". Tento stĺpec je napr. v preddefinovanom pohľade "3. GDPR".
5 Je možné obnoviť zanonymizované kontakty
Nie. V databáze Partners Office sú tieto kontakty už anonymizované a nie je možné ich obnoviť.
6 Čo urobiť pred prevodom kontaktov
Pred spustením funkcie Prevod kontaktov odporúčame všetky kontakty oštítkovat novým štítkom, tak aby nový majiteľ kontaktov mohol kontakty jednoducho podľa štítku vyfiltrovať.
7 Ako vyhľadať kontakty ktorých Priezvisko začína napr. na P
V module Kontakty vo Vyhľadávanie kliknite na ikonu lupa > zaškrtnite (len) Priezvisko > do poľa vyhľadávania zadajte (skopírujte) napr. ^P.* Potom sa Vám zobrazia kontakty, ktorých Priezvisko začína na "P".
8 Čo znamená "Zmazaný kontakt" v aktivite, Úlohách
  • Ak je v poli Kontakt text "Zmazaný kontakt", potom kontakt mohol byť zmazaný majiteľom kontaktu.
  • Ďalšou možnosťou je, že bol kontakt anonymizovaný.
9
Ako obnoviť omylom zmazaný kontakt
Ak si želáte obnoviť omylom zmazané kontakty, potom napíšte na support@partnersoffice.sk

Pri obnove dôjde k obnoveniu informácií o kontakte napr. Telefón 1, aktivít, úloh a ďalších.
10
Ako zrušiť zdieľanie kontaktov kolegovi
Vlastník kontaktu môže zrušiť zdieľanie v detaile kontakte > na karte Zdieľanie > pri mene kolegu> kliknutím na ikonu krížika "X".

Ďalšou možnosťou je, aby kolega, ktorému boli kontakty nazdieľaná zrušil zdieľanie. To vykoná v PO pod jeho prihlásením tak, že vyhľadá kontakty napr. podľa stĺpca Zdieľaný kontakt > Filtre > Zdieľané so mnou, potom označí kontakty pri ktorých si želajú zrušiť zdieľanie > klikne na funkciu Zdieľanie > Zrušiť mne zdieľané kontakty > Zrušiť mne zdieľane kontakty.
11
Ako odstrániť duplicity kontaktov
V module Kontakty kliknite na > Zlučovač kontaktov > funkcia zobrazí kontakty, ktoré majú zhodné Priezvisko, Meno, Telefón a Poradcu >  zaškrtnite kontakty k zlúčeniu alebo kliknite na “+ Označiť všetko” > Zlúčiť kontakty.

Funkcia zlúči / prenesie všetky aktivity, poznámky a doplní údaje. Ďalej ak je údaj zadaný v prvom kontakte a aj v druhom, potom po zlúčení zostane posledný uložený údaj.
12 Ako vyhľadať všetky aktivity kontaktu
V module Kontakty > kliknite na kontakt > (vpravo) na karte Prehľady > v časti Aktivity > sa zobrazia všetky zadané aktivity.
13 Ako vyhľadať kontakty podľa textu v poznámke (komentároch)
V module Kontakty > kliknite na ikonu lupa > zaškrtnite len Komentáre (“Popis”) > do poľa vyhľadávania (vedľa ikony lupa) zadajte hľadané slovo > stlačte Enter.
14 Ako môže dôjsť omylom k zmazaniu kontaktov
Napríklad tak, že si prajete zmazať jeden kontakt, ale nevšimnete si, že máte označených viac kontaktov a kliknete na "Vymazať označené kontakty z databázy". Tým dôjde k nechcenému zmazaniu viacerých kontaktov. Ďalšou možnosťou je cez synchronizáciu Kontaktov v mobile.
15 Ako nastaviť vlastný pohľad na kontakty
V module Kontakty si zobrazte a usporiadajte stĺpce, tak ako si prajete a v Kontakty > Pohľady > kliknite na Uložiť > zadajte meno pohľadu > OK.
Pri každom otvorení Partners Office SK > Kontakty sa vždy zobrazia, stĺpce podle naposledy použitého (uloženého) pohľadu. Viac informácií o pohľadoch nájdete v 3.11 Pohľady na kontakty.
16 Ako vyhľadať kontakty ktoré majú email
V modulu Kontakty > stľpec Email > Filtre > [a-z]*\.(cz|sk)