Partners Office SKFAQs RIEŠENIE ČASTÝCH OTÁZOKČo robiť, keď sa nesynchronizujú Kontakty v Androide?

Čo robiť, keď sa nesynchronizujú Kontakty v Androide?

Kliknite na Kontakty > názov kontaktu > Upraviť > Importované z > musí byť DAVx⁵ adresár.

Kliknite na Nastavenia > Aplikáce > DAVx⁵ > Povolenia > povoľte Kalendár, Kontakty. Dále v "Dalšie povolenia" povoĺte prečítať úlohy a zapísať úlohy (Tasks).

Kliknite na Nastavenia > Účty > DAVx⁵ adresár > Synchronizovať všetko.

POKIAĽ VYŠŠIE UVEDENÝ POSTUP NEPOMÔŽE, TAK

Kliknite na Kontakty > Viac > Import/Export > EXPORTOVAŤ: Export do pamäte > EXPORTOVAŤ > Exportovať kontakty z > DAVx⁵ adresár > OK.

Kliknite na Nastavenia > Aplikácie > DAVx⁵ > ODINŠTALOVAŤ.

Stlačte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie mobilu > kliknite na Reštartovať.

You are done. Great job!