Partners Office SKFAQs RIEŠENIE ČASTÝCH OTÁZOKČo robiť, keď sa nesynchronizuje Kalendár v iOS?

Čo robiť, keď sa nesynchronizuje Kalendár v iOS?

Kliknite na Kalendár > Kalendáre > DAV.PARTNERSOFFICE.SK > ZOBRAZIT VŠETKO, potom môžete prípadne odškrtnúť kalendára Vašich kolegov.

Kliknite na Kalendár > Kalendáre > potiahnite prstom zhora smerom dolu.

POKIAĽ VYŠŠIE UVEDENÝ POSTUP NEPOMÔŽE, TAK

Kliknite v Nastavenia > Heslá a účty > dav.partnersoffice.sk (Kalendáre, Pripomienky) > odznačte Kalendáre, Pripomienky. Chvíľu počkajte a potom znovu zaškrtnite.

Kliknite v Nastavenia > Obecné > Aktualizácia softwaru > Stiahnuť a inštalovať > Inštalovať.

Kliknite v Nastavenia > Heslá a účty > dav.partnersoffice.sk (Kalendáre, Pripomienky) > Vymazať účet > Vymazať z iPhonu.

Návod nájdete tu.

You are done. Great job!