Partners Office SKFAQs RIEŠENIE ČASTÝCH OTÁZOKČo robiť, keď sa nesynchronizujú Kontakty v iOS?

Čo robiť, keď sa nesynchronizujú Kontakty v iOS?

Kliknite na Kontakty > Skupiny > zaškrtnite len Všetko (dav.partnersoffice.sk).

Kliknite na Kontakty > Skupiny > potiahnite prstom zhora smerom dolu.

POKIAĽ VYŠŠIE UVEDENÝ POSTUP NEPOMÔŽE, TAK

Kliknite v Nastavenia > Heslá a účty > dav.partnersoffice.sk (Kontakty) > odznačte Kontakty. Chvíľu počkajte a potom znovu zaškrtnite.

POKIAĽ ANI VYŠŠIE UVEDENÝ POSTUP NEPOMÔŽE, TAK

Kliknite v Nastavenia > Obecné > Aktualizácia softwaru > Stiahnuť a inštalovať > Inštalovať.

Kliknite v Nastavenia > Heslá a účty > dav.partnersoffice.sk (Kontakty) > Vymazať účet > Vymazať z iPhonu.

Návod nájdete tu.

You are done. Great job!