Partners Office SKKONTAKTY MODUL KONTAKTYManuálne zlúčenie kontaktov

Manuálne zlúčenie kontaktov

V prípade, že sa vo Vašom adresári vyskytnú duplicity kontaktov a nemôžete použiť funkciu Zlučovač kontaktov, potom môžete využiť funkciu Manuálne zlúčiť kontakty.

V module Kontakty vyhľadajte kontakt do ktorého si prajete zlúčiť dáta z iného / iných kontaktov tzv. hlavný kontakt napr. Veselý Zdeněk (1) a na karte Podrobnosti (2) kliknite na Manuálne zlúčiť kontakty (3).

Po kliknutí na Manuálne zlúčiť kontakty sa otvorí dialógové okno Manuálna zlúčenie kontaktov (4).

Zaškrtneteli "Po zlúčení zmazať zlúčené kontakty (zostane len jeden)" (5), potom po zlúčení ostane vo Vašich kontaktoch len hlavný kontakt napr. Veselý Zdeněk. V opačnom prípade dôjde k zlúčeniu, ale vo Vašich kontaktoch bude hlavnou aj zlúčenie kontaktov (bez aktiví, komentárov a úloh), ktorý musíte ručne zmazať.

Zaškrtneteli "Neprepisovať iba doplniť prázdne hodnoty" (6), potom do hlavného kontaktu napr. Veselý Zdeněk budú doplnené chýbajúce údaje zo zlučovaného kontaktu napr. Zdeněk Veselý. V opačnom prípade údaje zo zlučovaného kontaktu nahradí údaje v hlavnom kontakte.

Zlučované kontakty môžete vyhľadať manuálne alebo za pomoci vyhľadávanie (7) podľa priezviska, mena alebo telefónu. Po vyhľadaní zaškrtnite kontakt k zlúčeniu napr. Zdeněk, Veselý (8), Zaškrtnúť môžete aj viac kontaktov. Ďalej kliknite na Zlúčiť Kontakty (9). Kliknutím na Zrušiť (10) manuálne zlúčenie kontaktov zrušíte.

Po kliknutí na Zlúčiť kontakty sa zobrazí okno s informáciami o kontaktoch k zlúčeniu a hlavným kontaktu. Kliknutím na Nie (11) zrušíte zlúčenie kontaktov. Prevedenie zlúčenie potvrďte kliknutím na Áno (12). O vykonaní zlúčenie ste informovaní hláškou, kliknite na OK (13).

Po vykonaní zlúčení kontaktov odporúčame aktualizovať databázu osôb, kliknutím na ikonu Aktualizovať..

Upozornenie: Ak vlastník kontaktu vykoná zlúčenie u kontaktu, ktorý nasdílel, potom dôjde k ukončeniu zdieľanie.

Operáciu zlúčenie kontaktov nie je možné vrátiť späť..

Po vykonaní zlúčení pri hlavnom kontaktu napr. Veselý Zdeněk dôjde k doplneniu / prepisu údajov na karte Podrobnosti (14), zapísanie údajov z Karty podrobnosti sloučovaného kontaktu do poľa Komentáre (15), na priradenie všetkých aktivít minulých i budúcich (vrátane úloh) zlučovaného kontaktu, k presunu všetkých poznámok a štítkov zo zlučovaného kontaktu.