Partners Office SKKONTAKTY MODUL KONTAKTYPredstavenie Modulu Kontakty

Predstavenie Modulu Kontakty

Modul Kontakty

Vľavo sa nachádza stĺpec so záložkami (1). V záložke Zoznam si otvoríte zoznam svojich spolupracovníkov. Na jednotlivých spolupracovníkov si môžete kliknúť a nazrieť do ich databázy kontaktov. Pohľady do kontaktov spolupracovníkov sú však len „high-level“, tzn. na svoju štruktúru teda vidí len najbližší manažér. Avšak pri jednotlivých kontaktoch nie je viditeľný detail kontaktu, teda kontaktné údaje. Viditeľné sú len prehľady (aké aktivity boli s kontaktom vykonané, napríklad kedy bol naposledy kontaktovaný, kedy bola vykonaná analýza,…) a poznámky, ktoré si majiteľ kontaktu k danej osobe píše. Detail kontaktu čiže kontaktné údaje viditeľné nie sú.

Kliknutím na záložku Štruktúra je možné vidieť štruktúru vo forme štrukturálneho stromu.

Záložka Filter obsahuje nástroje na filtrovanie kontaktov, ktoré Vám pomôžu pri efektívnejšej práci s kontaktmi. Môžete využiť najpoužívanejšie preddefinované filtre, alebo si vytvoriť filter vlastný podľa Vašich požiadaviek.

Do záložky Výbery sa ukladajú Vami vytvorené a uložené výbery pre ďalšiu prácu s kontaktmi.

Záložka Štítky slouží k vytváření a manipulaci se Štítky, kterými můžete pro usnadnění práce označovat a následně filtrovat kontakty.

Záložka Pohľady Vám umožní meniť pohľady na Základný a Rozšírený. Základný pohľad Vám ponúkne menej informácií v zozname kontaktov, ale ponúkne podokno s detailom k jednotlivému kontaktu. Naopak pohľad Rozšírený ponúkne viac stĺpčekov s informáciami v zozname kontaktov, ale už bez podokna s detailom konkrétneho kontaktu. Je tu tiež možnosť nadefinovať si vlastný pohľad na kontakty.

V module Kontakty je horná tlačidlová ovládacia lišta (1) a spodná tlačidlová ovládacia lišta (2) s funkciami pre prácu s databázou. Podrobné informácie o funkciách jednotlivých tlačidiel nájdete v podrobných návodoch k týmto funkciám.

Podokno Databáza (3) zobrazuje zoznam kontaktov, ktorý možno radiť a filtrovať podľa stĺpcov a ďalších kritérií podľa potreby užívateľa. Súčasťou tohto podokna sú tiež ovládacie tlačidlá pre zrýchlené funkcie a okno pre vyhľadávanie (4).

Na zobrazenie detailných informácií o kontakte slúži podokno Kontakt (5), kde sú v jednotlivých záložkách (Prehľady, Podrobnosti a Poznámky) zobrazené jednak podrobné informácie o kontakte, po druhé prehľad aktivít, ktoré sú pri danom kontakte evidované a súčasne aj poznámky, ktoré si užívateľ k danému kontaktu zapisuje.