Požičanie kontaktov

Krok 1

V module Kontakty môžete na hornej ovládacej lište využiť funkcie Zapožičanie kontaktov. Najskôr je však potrebné z Vašej databázy vybrať tie kontakty, ktoré chcete požičať a označiť ich (1). Potom kliknutím na Požičať (2) vyvoláte funkciu požičania kontaktov a otvorí sa Vám nové dialógové okno.

Krok 2

Krok 2

V otvorenom dialógovom okne zvoľte z ponuky Vašich spolupracovníkov toho, KOMU chcete kontakty požičať (1). A ďalej zvoľte DOKEDY výberom dňa (2), ako konečného termínu, kedy budú kontakty opäť Vaše. V hornej časti sa zobrazuje počet kontaktov, ktoré požičiavate. Celú akciu dokončíte kliknutím na Požičať (3).

Krok 3

Kontakty, ktoré Vám niekto týmto spôsobom požičal, poznáte (a môžete vyhľadať) podľa symbolu aktovky (1) v stĺpci „P“. V stĺpci "Požičané/Zdieľané od" sa zobrazuje kolega, ktorý Vám daný kontakt požičal.

Vrátení kontaktov

V prípade, že požičané kontakty potrebujete mať späť vo svojej databáze skôr než po uplynutí výpožičnej doby, môžete využiť funkciu Vziať kontakty späť (1). Po kliknutí sa Vás systém spýta, od koho chcete vziať kontakty späť a v rolovacom menu (2) sa Vám zobrazia spolupracovníci, ktorým ste kontakty požičali. Vyberte dotyčného spolupracovníka od ktorého chcete kontakty vrátiť / alebo od všetkých. Zaškrtnutím "Chcem vybrať len niektoré z požičaných kontaktov"(3) môžete vybrať len Vami zvolenej kontakty (4). Výber potvrďte kliknutím na VZIAŤ SPAŤ (5). Ďalšie kroky už systém Partners Office urobí za Vás a svoje kontakty budete mať späť vo svojej databázi vrátane kompletnej histórie, ako sa s kontaktom pracovalo. Kliknutím na Zrušiť vrácení kontaktů neproběhne.