Partners Office SKKONTAKTY MODUL KONTAKTYVyhľadávanie a filtrovanie kontaktov

Vyhľadávanie a filtrovanie kontaktov

Vyhľadávanie kontaktov

V module kontakty najskôr kliknite na šípku dolu pri ikone lupy (1). Potom zaškrtnite, kde sa bude hľadať (2). Nakoniec zadajte hľadaný telefón alebo meno, alebo priezvisko, alebo iné do poľa pre vyhľadávanie (3) a Partners Office Vám zobrazí výsledok hľadania.

Nastavenie stĺpcov

Prejdite v module Kontakty na databázové zobrazenie. Na prehľadnejšiu prácu s kontaktmi, respektíve s tabuľkou je možné niektoré stĺpce skryť. Kliknite najskôr na rozbaľovacie tlačidlo pri ktoromkoľvek stĺpci (1), potom na ikonu Stĺpce (2). Po ich zobrazení vyberte tie, s ktorými chcete ďalej pracovať a prajete si ich zobraziť.

Príklad filtra č.1

Ak chcete napríklad vyfiltrovať všetkých klientov alebo potenciálnych spolupracovníkov z Košic, kliknite na rozbaľovacie tlačidlo (1) pri stĺpci Mesto, potom na Filtre (2) a vyberte políčko Košice (3).

Systém Partners Office Vám teraz vyfiltroval všetky kontakty v Košiciach. Nezabudnite, že obrazovka ukazuje len 20 kontaktov, ak je kontaktov viac, môžete v nich listovať na ďalších stranách pomocou tlačidiel (1). Filter je možné zrušiť kliknutím na tlačidlo Zrušiť filter (2).  

Príklad filtra č. 2

Často nastane situácia, keď je nutné použiť viac než jeden filter. Systém Partners Office si poradí aj s týmto. Napríklad sa rozhodnete obvolávať kontakty podľa dátumu narodenia. V prvej fáze budete chcieť obvolávať tých neskôr narodených. Použijete teda pole filtra pri stĺpci Dátum narodenia (1), kliknite na Filtre (2) a ak sa rozhodnete napríklad obvolať kontakty narodené po roku 1975, vyberete možnost Po dátume a zadáte 1.1.1975 (3) (rok a měsíc vyberete kliknutím na lištu s názvem měsíce (4)). Tento filter umožňuje vyhľadávať různá rozmedzie (napr. 1970 až 1980, pokud zadáte Po datu 1970 a Do data 1980) nebo kontakty s narozeninami v konkrétní den.

Ak prvý filter nie je dostatočný, pretože výsledkom môže byť stále príliš mnoho kontaktov, je možné použiť ďalší filter, ako napríklad vyššie uvedené bydlisko. Poradca tak vyhľadáva kontakty narodené po roku 1975 s bydliskom v Košiciach.

Príklad filtra č. 3

Kontakty je tiež možné filtrovať podľa Poslednej aktivity a jej Výsledku. Užívatelia veľmi často používajú filtre v prípade, keď chcú obvolať všetky kontakty, ktorým sa naposledy nedovolali.

Najskôr je treba použiť filter pri poslednej aktivite (1) a zvoliť typ aktivity Telefonát klient (2). Partners Office potom zobrazí všetky kontakty, pri ktorých posledná aktivita bol klientský telefonát.

Po vybrání typu poslední aktivity sa použije filter pod Výsledok poslednej aktivity (1), kde vybereme Nedovolal som a Nedovolal som sa - nedvíhač (2).

Výsledkom je zoznam kontaktov, ktorým sa poradca naposledy nedovolal.

Ukladanie filtrov

Ak sa domnievate, že budete nejaký filter používať pravidelne, môžete si filter (jednoduchý i niekoľkonásobný) uložiť. Stačí si otvoriť záložku Filtre (1) a kliknúť na Uložiť (2). Do dialógového okna potom zadáte názov filtra (3), napríklad v našom prípade Nedovolané telefonáty, a potvrdíte kliknutím na OK.

Filter sa potom pod zvoleným názvom objaví v záložke Filtre (1). Tam zostáva na použitie až do chvíle, keď sa užívateľ rozhodne ho navždy vymazať kliknutím na „X“ vedľa mena filtra (2). Po ukončení práce s vyfiltrovanými kontaktmi sa vrátite zpět do původního zobrazení kliknutím na tlačidlo Zrušiť filter (3).