Pohľady na kontakty

Zobrazenie všetkých informácií o kontakte

V prípade kliknutia na rozbaľovacie tlačidlo (1) sa v základnom zobrazení objavia všetky stĺpce nastavené v rozšírenom pohľade, respektíve kategórie dát, ktoré sú ku každému kontaktu v databáze k dispozícii (2).

Zobrazovanie všetkých stĺpcov nie je pre bežnú prácu pochopiteľne optimálne, preto systém užívateľovi ponúka možnosť nastavenia si svojich vlastných pohľadov.

Nastavenie vlastného pohľadu

Na nastavenie vlastného Pohľadu kliknite na rozbaľovacie tlačidlo (1) pri ktoromkoľvek stĺpci a potom na ikonu Stĺpce (2). Ponechajte označené (alebo naopak označte) tie, ktoré v príslušnom Pohľade chcete zobrazovať (3).

V našom prípade sme sa napríklad rozhodli, že jeden z našich pohľadov bude rýdzo všeobecný a ponecháme označené len vybrané stĺpce. Pri stĺpcoch je tiež možné pretiahnutím myšou meniť ich poradie.

V záložke Pohľady (1) kliknite na Uložiť (2).

Systém Vás vyzve na zadanie mena Vami zvoleného Pohľadu (1). Po zadaní mena potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.

A potom sa pohľad objaví v záložke Pohľady (1). Kliknutím na něj se pohled nastaví. Navíc si systém pamatuje naposledy použitý pohled, takže jej automaticky zobrazí při dalším otevření modulu Kontakty. Pokud již pohled nebudete používat, můžete jej odstranit kliknutím na X (2).

Vedle vlastních pohledů (3) tato záložka obsahuje ještě pohledy přednastavené (4). Ty slouží jako defaultní nastavení pohledů. Můžete je kdykoliv použít, ale nelze je smazat.