Partners Office SKKONTAKTY MODUL KONTAKTYManuálne založenie kontaktu

Manuálne založenie kontaktu

V systéme Partners Office SK môžete kontakty vytvárať manuálne alebo importom.

Založenie kontaktu v module Kontakty

Jednotlivé kontakty je možné pridávať v module Kontakty (1) cez tlačidlo Nový (2). Pokiaľ do Vašej databázy kontaktov budete chcieť pridať naraz viac kontaktov, môžete použiť import kontaktov.

Po kliknutí na Nový sa vpravo zobrazí záložka s podrobnosťami, kde zadáte údaje k Vášmu novému kontaktu. Povinné údaje, ktoré je potrebné vyplniť pre úspešné uloženie kontaktu sú označené červenou hviezdičkou (3) a prípadne podfarbené na červeno. Po zadaní údajov kliknite na tlačidlo Uložiť (4) a nový kontakt sa nahrá do Vašej databázy kontaktov v systéme Partners Office.

Založenie kontaktu bez telefónneho čísla

V module Kontakty môžete založiť kontakt i bez telefónneho čísla. Stačí, keď do políčka Telefón 1 zadáte „neviem“. Kontakty bez telefónneho čísla vyhľadáte pomocou filtra pri stĺpci Telefón, kde do filtra zadáte „neviem“.

Založenie kontaktu v module Kalendár

Nový kontakt môžete zadať i pri pridávaní novej aktivity (udalosti) v module Kalendár. Do políčka Kontakt (1) zadajte Meno Priezvisko Telefón a kliknite na Pridať kontakt (2). Tým dôjde k vytvoreniu nového kontaktu do Vašej databázy kontaktov v systéme Partners Office.

Ku každému kontaktu je k dispozícii menu kontaktu (1), ktoré zahŕňa karty Prehľady, Podrobnosti, Produkcia, Zdieľanie, Poznámky a Zoznam úloh. Vlastníkom kontaktu je osoba uvedená v poli Poradca (2).