Právny titul

V súvislosti so zavedením Obecného nariadenia k ochrane osobných údajov (GDPR) je potrebné každý kontakt uložený v Partners Office SK označiť Právným titulom (Osobný kontakt, Existujúci klient, Odporúčanie na klienta, Odporúčanie na nábor), podľa ktorého sa riadia ďalšie nastavené procesy s kontaktmi a chovanie kontaktu v rámci Partners Office, ktoré vedie až k anonymizácii (vymazaniu) kontaktu. Je preto veľmi dôležite kontakt správne označiť Právnym titulom a dôsledne zadávať aktivity ku kontaktu.

Označenie kontaktu Právnym titulom

Pri ukladaní kontaktu v Partners Office (v module Kontakty, v aktivite Kalenáre...) je na karte Podrobnosti (1) tiež Právny titul (2) povinným údajom pre uloženie, to znamená že je potrebné ho zadať.

Importná tabuľka kontaktov obsahuje tiež stĺpec Právny titul, kde rovno právny titul kontaktu zadáte. Pokiaľ zadávate nový právny titul cez synchronizáciu alebo mobilnú aplikáciu, je potrebné Právny titul potom priamo v Partners Office na karte Podrobnosti doplniť. Právny titul kontaktu môžete zadať i hromadne pomocou funkcie Hromadné zmeny.

Právny titul je:

  • Osobný kontakt
  • Existujúcí klient
  • Odporúčanie na klienta
  • Odporúčanie na nábor

Právny titul - ODPORÚČANIE NA KLIENTA / ODPORÚČANIE NA NÁBOR

Nové kontakty zadané od 1.2.2019, ktoré budú mať právny titul „Odporúčanie na klienta“ alebo „Odporúčanie na nábor“ musí mať do 30, 180 alebo 360 dní od Dátumu uloženia kontaktu zaškrtnuté Mám dohodu o spolupráci / Mám náborový dotazník.

Ak to nebudú mať  budú automaticky presunuté do záložky Systémové štítky > K anonymizácii > „30 dní do anonymizácie“ a následne i do „7 dní do anonymizácie“. A pokiaľ u týchto kontaktov nedôjde k zaškrtnutiu, tak budú nenávratne anonymizované (zmazané). Podrobnosti nájdete tu.

Pohľady a filtre

V module Kontakty je možné zobraziť stĺpce Právny titul, Mám dohodu o spolupráci a Mám náborový dotazník (1). Kontakt so zaškrtnutým Mám dohodu o spolupráci alebo Mám náborový dotazník má v stĺpci Mám dohodu o spolupráci alebo Mám náborový dotazník ikonu dokumentu (2). Zobrazené stĺpce si môžete uložiť do vlastného pohľadu.

Kontakty bez Právneho titulu nájdete tak, že kliknete na ikonu šípky (1) pri stĺpci Právny titul a vo filtre (2) zaškrtnete Nenastavené (3). Podobným spôsobom vyhľadáte osobné kontakty a kontakty s ďalším právnym titulom (4). Vo filtri môžete zaškrtnúť i viac parametrov napríklad Odporúčanie na klienta a Odporúčanie na nábor.

Kontakty bez zaškrtnutia Mám dohodu o spolupráci alebo Mám náborový dotazník vyhľadáte podobne. Vo filtri pri príslušnom stĺpci zaškrtnete Nie.

Hromadné zmeny

Pre hromadnú zmenu právneho titulu najskôr označte kontakty (1) pri ktorých si zmenu prajete urobiť. Potom kliknite na Hromadné zmeny (2). Otvorí sa dialógové okno Hromadné zmeny na kontaktoch (3). Kliknite na Pridať parameter pre zmenu (4). Otvorí sa ďalšie dialógové okno (5), vyberte údaj ku zmene (6) napríklad Právny titul (7). Ďalej vyberte nový Právny titul (8) a kliknete na Uložiť (9). Názov a hodnota zmeneného parametru sa zobrazí v dialógovom okne (10). Môžete vybrať i ďalší parameter ku zmene (viď. 4). Pre dokončenie zmeny kliknite na Uložiť zmeny (11). O zmene ste informovaný hláškou „Hromadná editácia kontaktov prebehla úspešne“. Viac podrobností nájdete v návode „Hromadné zmeny kontaktov“.