Hromadné zmeny kontaktov

V module Kontakty (1) funkcia Hromadné zmeny slúži k upravení jedného a viac údajov u niekoľko kontaktov naraz.

Keď chcete napríklad u viacerých klientov zmeniť Vzťah ku klientovi na Zelený (vrelý kontakt), označte vybrané kontakty (2), kliknite na Hromadné zmeny (3) a otvorí sa dialógové okno (4). Kliknutím na Pridať parameter pre zmenu (5) sa otvorí ďalšie dialógové okno (6).

Tu sa kliknutím na ikonu šípky (7) otvorí zoznam parametrov. Vyberte parameter, ktorý chcete upraviť – v našom prípade Vzťah ku kontaktu a vyberte novú hodnotu tohto parametra kliknutím na šípku (8) – Zelený (vrelý kontakt). Výber potvrďte kliknutím na Uložiť (9).

Názov zmeneného parametra a nová hodnota sa zobrazí v dialógovom okne (10). Môžete pridať ďalší parameter ku zmene. Tým môžete na označených kontaktoch zmeniť viac parametrov naraz. Pre potvrdenie zmeny kliknite na Uložiť zmeny (11).  O zmene ste informovaný hláškou „Hromadná editácia kontaktov prebehla úspešne“. Partners Office už zvyšok urobí automaticky.

Kliknutím na ikonu X pri parametri (12) vymažete parameter a k jeho zmene nedôjde. Kliknutím na Zavrieť (13) zrušíte hromadné zmeny.