Partners Office SKKONTAKTY MODUL KONTAKTYAutomatické zlúčenie kontaktov

Automatické zlúčenie kontaktov

V prípade, že sa vo Vašom adresári vyskytnú duplicitné kontakty, môžete využiť funkciu Zlučovač kontaktov. Ktorá automaticky navrhne kontakty, ktoré majú zhodné meno, priezvisko, telefónne číslo a poradcu (vlastníka kontaktu) ku zlúčeniu.

Funkcia Zlučovač kontaktov spustíte kliknutím na ikonu Zlučovač kontaktov (1).

Tým sa zobrazí nové okno s prehľadom. Partners Office automaticky vyhľadá možné duplicity v adresári a ponúkne ich k zlúčeniu. V prípade, že je možné zlúčenie urobiť, je kontakt zafarbený do zelena. Pokiaľ nie je niečo v poriadku (napr. hrozí strata údajov), je kontakt zafarbený do červena a nejde ho označiť. V takom prípade sa prosím obráťte na technickú podporu Partners Office pre preverenie situácie.

Vami vybrané kontakty označte (2). Druhou možnosťou je využiť funkciu Označiť všetko (3) (ktorá vyberie automaticky všetky kontakty a urobí zlúčenie). Uistite sa však, že ide skutočne o duplicity. Potom kliknite na tlačidlo Zlúčiť kontakty (4).

Objaví sa varovanie s kontrólnym ukazovateľom, koľko kontaktov bude zlúčením vytvorených. Ak všetko zodpovedá, podvrďte akciu kliknutím na Áno (5).

Samotný proces zlučovania môže trvať i niekoľko minút. Vo vedľajšej záložke (6) sa zobrazia všetky Vami zadané prebiehajúce procesy (7). Tak máte prehľad o tom, či došlo k zapracovaniu zmien. Akonáhle proces zlúčenia duplicitných kontaktov dobehne, doporučujeme aktualizovať stránky s kontaktmi, aby boli načítané aktuálne dáta.