Partners Office SKKONTAKTY MODUL KONTAKTYAnonymizácía (vymazanie) kontaktov (GDPR)

Anonymizácía (vymazanie) kontaktov (GDPR)

V súvislosti so zavedením Obecného nariadenia k ochrane osobných údajov (GDPR) kontakty, ktoré nesplnia pravidlá budú nevratne anonymizované (vymazané). V module Kontakty už nebudú k dispozícii a v module Kalendár sa v aktivitách zobrazí ako "Zmazaný kontakt".

Pravidla anonymizácie

Systémovým štítkom "odporúčanie na klienta" (1) sú automaticky ozančené kontakty, ktoré majú právny titul odporúčania na klienta (1).

Systémovým štítkom "odporúčanie na nábor" sú automaticky ozančené kontakty, ktoré majú právny titul odporúčania na nábor.

 

Štítkom „30 dní do anonymizácie“ (2) a následne „7 dní do anonymizácie“ (3) sú automaticky označené nové kontakty zadané od 01.02.2019, ktoré

 • majú právny titul „Odporúčanie na klienta“ alebo „Odporúčanie na nábor“ a nemajú do 30 dní od zadania (4)  zaškrtnuté „Mám dohodu o spolupráci“ alebo „Mám náborový dotazník“ (5) na karte podrobnosti kontaktu.

Pokiaľ u týchto kontaktov nedôjde k zaškrtnutiu jednej z možností v danom čase, budú nenávratne anonymizované (vymazané).

Lehota na anonymizáciu sa predĺži na 180 dní od zadania kontaktu, ak je zadaná jedna z nasledujúcich aktivít:

Druh aktivity Aktivita Výsledok aktivity
Klientska Telefonát klient
 • Prvé stretnutie - bude dohodnutý termín
 • Prvé stretnutie - mám termín
Náborová Telefonát nábor
 • Pohovor mám termín
 • Pohovor bude dohodnutý termín
 • Stretnutie na zistenie stavu mám termín
 • Stretnutie na zistenie stavu bude dohodnutý termín
Úloha Naplánovať prvé stretnutie
 • Prvé stretnutie - bude dohodnutý termín
 • Prvé stretnutie - mám termín
Úloha Naplánovať pohovor
 • Pohovor mám termín
 • Pohovor bude dohodnutý termín

Lehota na anonymizáciu sa predĺži na 360 dní od zadania kontaktu, ak je zadaná jedna znasledujúcich aktivít:

Druh aktivity Aktivita Výsledok aktivity
Klientská Prvé stretnutie
 • Analýza – mám termín
 • Analýza – bude dohodnutý termín

Náborová Pohovor
 • Ide na Basic 1

Príklad

Kontakt Seidlerová, Diana má Právny titul: odporúčanie na klienta takže bola automaticky označena štítkom "Odporúčanie na klienta".

Nemá zaškrtnuté „Mám dohodu o spolupráci“ alebo „Mám náborový dotazník“.

Založená bola 1.2.2019, nemá zadanú potrebnú aktivitu, takže bola automaticky označena štítkom "30 dní do anonymizácie" dňa 3.3.2019 (6) a štítkom "7 dní do anonymizácie" dňa 10.3.2019 (7).

Štítky Vás teda včas upozornia na nezvratné kroky tj. anonymizáciu a výmaz príslušných kontaktov (pokiaľ nedôjde včas k zásahu z Vašej strany), preto im prosím venujte zvýšenú pozornosť.

Kalendár pred anonymizácia kontaktu

Kontakt Diana Seidlerová má v module Kalendár aktivitu Telefonát klient (6) zobrazenú so svojím menom ešte 9.3.2019.

Kontakt a Kalendár po anonymizácía (vymazanie)

Pretože do 9.3.2019 nedošlo k zaškrtnutiu „Mám dohodu o spolupráci“ alebo „Mám náborový dotazník“ alebo k zmene Právneho titulu alebo k zadaniu potrebné aktivity, tak 10.3.2019 kontakt Seidlerová, Diana bol anonymizovaný (vymazán), takže nie je k dispozicii v module Kontakty (9) a v module Kalendár u aktivíit je namiesto mena "Zmazaný kontakt" (10).

Anonymizovaný (zmazaný) kontakt nemožno obnoviť. Ide o nevratný krok.