Partners Office SKCALL PARTY MODUL CALL PARTYPredstavenie modulu CallParty

Predstavenie modulu CallParty

Výber kontaktov

Manuálny výber kontaktov

V prípade manuálneho výberu si kliknutím otvoríte modul Kontakty. Po zobrazení Vašej databázy kontaktov si môžete jednotlivé kontakty v prvom stĺpci označiť a vytvoriť si tak prípadnú selekciu.

Výber kontaktov filtrom

V prípade výberu kontaktov pre Call Party pomocou funkcie Filter môžete zvoliť jeden z preddefinovaných filtrov kliknutím na Filtre (1). Po rozvinutí dialógovej časti filtrov môžete zvoliť jeden z preddefinovaných typov filtra.

Ak zvolíme jeden z preddefinovaných filtrov, napríklad Zatiaľ nekontaktovaní - odporúčania (1), automaticky vyberie kontakty, pri ktorých ešte nie je záznam o kontakte. Nad kontaktmi sa zobrazí názov aktuálneho filtra (2). Teraz môžeme kontakty pre Call Party zvoliť buď manuálne označením políčka vybraných kontaktov pre Call Party (3) alebo označiť všetky pomocou tlačidla Označiť vyfiltrované kontakty (4).

Po potvrdení vo vyskakovacom okne (5) budú kontakty označené. Zvolené kontakty budú označené a zvýraznené farebným podkreslením (6).

Výber zdroja kontaktov

Po kliknutí na tlačítko CallParty (1) se zobrazí okno s výběrem (2), ze kterých zdrojů se kontakty do CallParty načtou. Zde můžete vybrat i několik štítků najednou, popř. předem označené kontakty z databáze (3).

Pokud máte zdroje vybrané, stačí potvrdit kliknutím na Vybrať.

Okno modulu CallParty

Otvorí sa Vám nové dialógové okno modulu CallParty. Ak už nejaká CallParty prebieha, budete k nej pripojení. Ak nie, bude Vám vytvorená Vaša CallParty.

Systém Partners Office prehľadne zoradí Vami zvolené kontakty do ľavého stĺpca (1) a na volanie ponúkne prvý kontakt v poradí. Potom už len zdvihnete slúchadlo a počas hovoru zaznamenáte výsledky telefonátov. Partners Office Vám s ohľadom na priebeh a výsledok telefonátu umožňuje zadať poznámku (2) k príslušnému kontaktu, výsledok telefonátu (3), prípadne rozhodnutie preskočiť kontakt (4) a vrátiť sa k nemu neskôr. Překliknutím na Poznámky (5) se zobrazí přehled aktivit uskutečněných s vybraným kontaktem, včetně zaznamenaných poznámek.

Okno modulu CallParty

Tlačidlo Prepnúť všetky/zostávajúce (1) v stĺpci Vybrané kontakty zobrazí buď všetky kontakty, ktoré ste si do CallParty vybrali alebo len tie zostávajúce. Tlačidlo Delegovať úlohy (2) použite vtedy, ak ste do CallParty navolili kontakty zdieľané Vaším spolupracovníkom a chcete, aby sa automaticky generované úlohy zadávali priamo do modulu Úlohy Vášho spolupracovníka.

Teda napríklad ak je výsledkom telefonátu Analýza - bude dohodnutý termín, pričom tento výsledok automaticky generuje úlohu znova kontaktovať klienta ohľadne termínu. Táto úloha bude teda zadaná do Úloh Vášho spolupracovníka, ako vlastníka tohto kontaktu.

V prípade, že ste sa dovolali kontaktu, po kliknutí na Dovolanie (1) sa zobrazí ponuka pro výsledok telefonátu. Zvoľte prosím zodpovedajúci variant. V prípade, že ste sa nedovolali, po kliknutí na Nedovolanie sa zobrazí základná ponuka pro tento výsledok.

Vyhodnotenie CallParty

V hornej časti obrazovky sa priebežne zobrazuje štatistika volajúceho (1), v ľavom poli potom všetky úspešne dohodnuté schôdzky do kalendárov účastníkov CallParty (2) a v stĺpci úplne vpravo potom štatistika všetkých účastníkov danej CallParty (3). Kliknutím na lištu Štatistika za obdobie (4) nastavíte období, za které se počítají výsledky statistiky CallParty (1).