Partners Office SKKALENDÁR MODUL KALENDÁRPredstavenie modulu Kalendár

Predstavenie modulu Kalendár

Hlavná obrazovka Kalendára

Základné nastavenie Kalendára je týždenné zobrazenie, pozri obrázok. Toto je možné zmeniť na denné, týždenné, dvojtýždenné alebo mesačné zobrazenie pomocou tlačidiel na hornej lište (1). Kalendáre je možné tlačiť pomocou tlačidla Tlač kalendára (2). Zobrazenie kalendára je tiež možné posúvať o jednotku podľa nastavenia zobrazenia (deň, týždeň, 2 týždne, mesiac) tam a späť pomocou šípok (3). Ak ste v kalendári niečo hľadali, pomocou rýchleho tlačidla Dnes (4) sa môžete vrátiť na zobrazenie aktuálneho dňa. Došlé pozvánky na schôdzky alebo potvrdenie o ich (ne)prijatí sa zobrazujú vľavo dole (5) v záložkách Pozvánky na schôdzky a Pozvánky k zdieľaniu. Všetky druhy/typy aktivít sú farebne odlíšené, pomocník a súčasne možnosť filtrovať zobrazenie jednotlivých typov aktivít je v pravom ovládacom stĺpci (6).

V ľavom menu v záložke Zdieľané kalendáre (7) je zoznam užívateľov, s ktorými je nastavené aktívne zdieľanie kalendárov. Záložka Štruktúra (8) zobrazuje štruktúru prihláseného užívateľa vo forme štrukturálneho stromu. Na jednotlivých spolupracovníkov si môžete kliknúť. V prípade, že je nastavené zdieľanie kalendárov s týmto užívateľom, sa Vám zobrazí náhľad jeho kalendára a môžete tak naplánovať napríklad schôdzku s daným človekom. V záložke Rezervácia miestností/zdrojov (9) môžete založiť miestnosť/zdroj a využívať rezervácie (napríklad rokovacie miestnosti v rámci tímu). Podrobný popis nájdete v návode pre rezervácie. Na vytvorenie zdieľania kalendára slúži záložka Zaslat pozvánky ke zdieľaniu (10).

Hlavné okno (11) Kalendára slúži na zobrazovanie a zadávanie aktivít. Kliknutím do kalendára sa Vám zobrazí okno Pridať udalosť, kde zadáte potrebné informácie na zadanie aktivity. Aktivity je možné v kalendári presúvať na nový termín tiež chytením a ťahaním myšou. Kliknutím na okno aktivity otvoríte už zadané aktivity pre možnosť náhľadu detailu alebo editáciu. Zobrazená aktivita v kalendári zobrazuje najdôležitejšie informácie formou textu a ikon (podrobne vysvetlené v návode na zadávanie aktivity). Pohľadom na aktivitu máte rýchly prehľad o type aktivity, akého kontaktu sa týka/kto je pozvaný, presný čas, či je priradený kontakt, či sa jedná o opakovanú aktivitu, či je pre danú aktivitu potvrdená rezervácia miestnosti/zdroje a emotikony reprezentujú výsledok aktivity.

Zobrazenie viacerých kalendárov (prekryv kalendárov)

Kliknite na ikonu "+" v záložke Zdieľané kalendáre (1)  pri kalendároch, ktoré chcete súčasne zobraziť. Potom sa kalendáre zobrazia v Prekryv kalendárov (2) a  budú farebne odlíšené.

Nastavenie zobrazenie viacerých kalendárov
Zobrazenie viacerých kalendárov

Užívateľov je možné zo zoznamu odoberať kliknutím na rozbaľovacie tlačidlo (1) a potom Odobrať (2). Možno tiež len zobraziť kalendár zvoleného užívateľa (3). Pomocou palety farieb (4) môžete meniť farbu, ktorou sa daný spolupracovník premietne do prekrývania diárov, aby porovnávanie bolo čo najprehľadnejšie.

Plánovanie, Narodeniny tohoto týždňa a Importované kalendáre
Plánovanie a Importované kalendáre

Pravé menu obsahuje mimo záložiek Aktivity a Prekryv tiež záložku Plánovanie (1), kde sa zobrazuje prehľad plánu aktivít a reality na aktuálne zobrazované obdobie v kalendári. V tuto chvíli ale ještě není dostupná.

V záložke Narodeniny tohoto týždňa (2) sa zobrazujú kontakty, ktoré majú narodeniny v deň spadajúce pod obdobia práve zobrazenej v kalendári. Počet kontaktov s narodeninami v určitý deň sa tiež zobrazuje v hornej lište ihneď pod dátumom (3). Kliknutím na toto číslo sa otvorí práve záložka narodeninami.

Záložka Zoznam importovaných kalendárov (4) obsahuje zoznam nastavených importovaných externých kalendárov, ktoré sa zobrazujú vo Vašom Partners Office kalendári.