Pozvánky na schôdzky

Zaslanie pozvánky na schôdzky

Zaslanie pozvánky na schôdzky

Na zaslanie pozvánky je potreba doplniť meno či mená do zoznamu účastníkov. Keď užívateľ začne písať meno spolupracovníka (1), systém mu ponúkne pomocníka, z ktorého je možné meno vybrať (2). Prípadne v pravom rohu kolónky Účastníci kliknúť na šípku (3), ktorá aktivuje roletku s užívateľmi systému.

Po doplnění dalších parametrů kliknite na Uložiť. Pozvanému príde pozvánka a objaví sa v záložke Pozvánky na schôdzky.

Došlá pozvánka na schôdzku sa zobrazí v záložke Pozvánky na schôdzky (1). V prípade, že táto záložka obsahuje novú pozvánku, zmení svoju farbu, aby upozornila na pozvánku čakajúcu na spracovanie.

Kliknutím záložku otvoríme a zobrazí sa detailná informácia o pozvánke. Pozvánku je možné akceptovať kliknutím na Áno, prípadne neakceptovať kliknutím na Nie. V takom prípade budete vyzvaní na zadanie dôvodu odmietnutia. Keď pozvánku potvrdíte/odmietnete, zadávateľ pozvánky dostane informáciu.

Užívateľovi, ktorý pozvánku poslal, príde neskôr do Pozvánok na schôdzky buď odmietnutie s udaným dôvodom (1) alebo potvrdenie o prijatí pozvánky (2).

Zrušenie účasti na schôdzke

Neskoršie zrušenie účasti na schôdzke

Na dodatočné odmietnutie účasti na schôdzke je potrebné vo svojom kalendári rozkliknúť príslušnú Aktivitu a kliknúť na ikonku skupiny pri zozname účastníkov.

Na odhlásenie stačí kliknúť na Odmietnuť (1) a zadávateľovi tejto udalosti príde oznámenie o zrušení Vašej účasti na tejto udalosti. Zároveň dôjde k Vašemu vymazaniu z účastníkov udalosti, takže sa Vám už táto aktivita nebude v kalendári zobrazovať.

V tomto okne má zároveň každý prehľad (2) o tom, kto svoju účasť už potvrdil a kedy, kto odmietol a z akého dôvodu, prípadne kto sa ešte nevyjadril.

Nižšie (3) sa potom nachádza možnosť nastaviť si pripomienku na udalosť, ktorá Vás včas upozorní, pokiaľ máte kalendár synchronizovaný s mobilným telefónom.

Pokiaľ ste naopak odmietol pozvánku a teraz si to prajete zmeniť a účasť potvrdiť, stačí v záložke Pozvánky na Schôdzky otvoriť menu (1) a kliknúť na Odmietnuté pozvánky (2). Tým si zobrazíte zoznam odmietnutých pozvánok, ktoré môžete dodatočne potvrdiť kliknutím na Potvrdiť účasť (3).