Partners Office SKKALENDÁR MODUL KALENDÁRVytvorenie a použitie skupín (aliasov)

Vytvorenie a použitie skupín (aliasov)

Ak si želáte naraz pozvať viac účastníkov na aktivitu, potom môžete do poľa Účastníci jednotlivo vložiť každého účastníka alebo v aktivite zadať skupinu (alias) tj. skupina užívateľov napr. celý Váš tím.

Vytvorenie aliasu

Pre vytvorenie a spravovanie aliasov choďte do Menu systému Partners Office, ktoré vyvoláte kliknutím na šípku (1).

V ponuke Menu kliknite na Správa skupín (aliasov) (2).

Systémové skupiny (aliasy)

V dialógovom okne Správa skupín (aliasov), ktoré sa Vám otvorilo, sú štandardne preddefinované systémové Skupiny

- Celé riaditelstvo;

- moje firma;

- moji manageři;

- moji přímí.

Partners Office automaticky do týchto skupín dopĺňa spolupracovníkov podľa štruktúry. Tieto skupiny nemeňte.

Kliknutím na alias sa môžete pozrieť, ktorí spolupracovníci sú pod tento alias priradení.

Vytvorenie a odstránenie vlastnej skupiny (aliasu)

Pre vytvorenie nového aliasu kliknite na Nová skupina (1).

Teraz môžete definovať Váš nový alias. Zadajte Označenie skupiny (1), ktorým bude skupina pomenovaná a môžete zadať aj Popis skupiny (2). Spolupracovníkov môžete zadať priamo do kolónky Spolupracovníci (3) alebo pomocou šípky (4) rozvinúť ponuku spolupracovníkov. Zadanie potvrdíte kliknutím na Uložiť (5).

Nový alias je uložený medzi preddefinované aliasy (1) a je pripravený na Vaše použitie pri zadávaní Aktivít. Vami definované aliasy môžete kedykoľvek editovať alebo vymazať kliknutím na Odstrániť (2).

Použitie skupiny (aliasu)

Príklad: nový alias Kancelária Hyhlík je použitý pri vytváraní Novej udalosti.