Partners Office SKKALENDÁR MODUL KALENDÁRPozvánka na zdieľanie kalendára

Pozvánka na zdieľanie kalendára

Pozvánka na zdieľanie Kalendára

Na vytvorenie Pozvánky na zdieľanie kliknite na záložku Zaslat pozvánku na zdieľanie (1), a zde na tlačítko Vytvor Pozvánku (2), čím otvoríte nové dialógové okno.

Vytvorenie pozvánky na zdieľanie Kalendára

Vytvorenie pozvánky na zdieľanie Kalendára

V dialógovom okne doplňte potrebné údaje na špecifikáciu Užívateľa, ktorému bude zaslaná. Tedy Riaditeľstvo (1) a meno Užívateľa (2), ktorému Pozvánku zašlete. Veľmi podstatný je výber Úrovne zdieľania, ktorým nastavíte, ako užívateľ, ktorý od Vás dostane Pozvánku na zdieľanie, uvidí Váš kalendár.

Možné sú štyri Úrovne zdieľania kalendára (3):

- Voľno/Zaneprázdnený

- Náhľad aktivít

- Podrobnosti aktivít

- Povolenie zápisu

K Pozvánke môžete pripojiť aj krátky text (1), kde napríklad odôvodníte, prečo Pozvanie na zdieľanie danému Užívateľovi posielate. Kliknutím na Odoslať (2) Pozvánku vybranému Užívateľovi odošlete.

Informácie o získaní Pozvánky na zdieľanie kalendára

Informácie o získaní Pozvánky na zdieľanie kalendára

Informáciu o tom, že ste dostal Pozvanie na zdieľanie kalendára s Vaším kolegom nájdete v module Kalendár v záložke Pozvánky k zdieľaniu. V Pozvánke je detailne popísané, kto Vám Pozvánku na zdieľanie posiela a ako s Vami chce zdieľať svoj kalendár. Teda ako Vy uvidíte jeho kalendár a návrh, ako Vy môžete zdieľať Váš kalendár s daným kolegom/kolegyňou. Štandardne je nastavená rovnaká úroveň zdieľania Vášho kalendára ako chce daná osoba zdieľať svoj kalendár s Vami.

Pro potvrzení pozvánky klikněte na Akceptovať

Potvrdenie Pozvánky na zdieľanie kalendára

Potvrdenie Pozvánky na zdieľanie kalendára

Štandardne je na potvrdenie nastavená rovnaká úroveň zdieľania Vášho kalendára ako chce daná osoba s Vami zdieľať svoj kalendár, teda v tomto prípade Voľno/Zaneprázdnený. Ak s týmto typom nastavenia vzájomného zdieľania kalendára súhlasíte, kliknite na potvrdenie na tlačidlo Nastaviť (1). Tým sa vzájomné zdieľanie nastaví a aktivuje. Ak s takto navrhovaným vzájomným zdieľaním kalendára nesúhlasíte, môžete vzájomné zdieľanie úplne odmietnuť kliknutím na tlačidlo Zrušiť zdieľanie (2). Systém sa Vás spýta na potvrdenie, či skutočne chcete zrušiť zdieľanie kalendára s týmto užívateľom. Na potvrdenie kliknite na Áno, tým vzájomné zdieľanie zrušíte.

Je tiež možné nastaviť inú úroveň zdieľania (3) Vášho kalendára, napríklad typ Náhľad aktivít. Na potvrdenie kliknite na Nastaviť. V takovém prípade Vy uvidíte kalendár Vášho kolegu ako Voľno/Zaneprázdnený a on uvidí Váš kalendár ako Náhľad aktivít.

Odmietnutie Pozvánky na zdieľanie kalendára

Odmietnutie Pozvánky na zdieľanie kalendára

Pozvánku na zdieľanie môžete odmietnuť priamo zo záložky Pozvánky na zdieľanie a síce kliknutím na Neakceptovať. Systém sa Vás spýta na potvrdenie, či skutočne Pozvánku na zdieľanie neprijmete, čo potvrdíte kliknutím na Áno. Odmietnutím pozvánky sa vzájomné zdieľanie neaktivuje, teda Vy neuvidíte kalendár osoby, ktorá Vám Pozvánku poslala a ani ona neuvidí Váš kalendár.

Základné zobrazenie Vášho kalendára

Toto je originál kalendára z Vášho pohľadu, respektíve v tomto prípade z pohľadu pána Roberta Němca, ktorý bude Pozvánku na zdieľanie kalendára posielať.

Zobrazenie kalendára pri úrovni zdieľania Voľno/Zaneprázdnený

Po potvrdení vzájomného zdieľania kalendára typu Voľno/Zaneprázdnená osoba, ktorej ste zdieľanie povolili, respektíve ktorej ste Pozvánku na zdieľanie poslali, uvidí Váš kalendár len vo verzii ako na obrázku. Teda tmavo sivé polia označujú, kedy máte aktivitu v kalendári (Zaneprázdnený). Aktivity nie sú farebne odlíšené ani nie sú zobrazené popisy jednotlivých aktivít. V tomto type zobrazenia sa tiež nezobrazujú naplánované telefonáty a úlohy.

Zobrazenie kalendára pri úrovni zdieľania Náhľad aktivít

Pri nastavení typu zdieľania kalendára Náhľad aktivít je viditeľnosť Vášho kalendára danej osobe zobrazená ako na obrázku, keď sú aktivity v diári farebne rozlíšené podľa typu aktivít a je viditeľný popis jednotlivých aktivít. Aktivity však nemožno rozkliknúť a pozerať sa na ďalšie podrobnosti k danej aktivite.

Zobrazenie kalendára pri úrovni zdieľania Podrobnosti aktivít

Zdieľanie kalendára typu Podrobnosti aktivít umožňuje viditeľnosť Vášho kalendára osobe, ktorá od Vás dostala toto povolenie. Ak sú jednotlivé aktivity farebne odlíšené, je viditeľný popis aktivít a súčasne je možné aktivity rozkliknúť a pozrieť sa na detail danej aktivity. Podrobnosti aktivít však nejdú nijako editovať, jedná sa len o náhľad tak, aby nebolo možné aktivity meniť a presúvať.

Zobrazenie osôb, s ktorými zdieľam kalendár

Zobrazenie osôb, s ktorými zdieľam kalendár

V záložke Zdieľané kalendáre sú zobrazené mená osôb, s ktorými máte nastavené vzájomné zdieľanie kalendárov. Ikona vedľa mena znamená, ako daná osoba vidí Váš kalendár.

Ikony zobrazujúce zdieľanie Vášho kalendára:

- typ zdieľania Voľno/Zaneprázdnený (1)

- typ zdieľania Podrobnosti aktivít (2)

- typ zdieľania Náhľad aktivít (3)

- typ zdieľania Povolenie zápisu (4)

Kliknutím na meno osoby v zozname Zdieľaných kalendárov sa Vám zobrazí kalendár danej osoby v nastavenom type zdieľania.

Editácia/zrušenie Zdieľania kalendárov

Vzájomné Zdieľanie kalendárov môžete kedykoľvek editovať alebo úplne zrušiť. V záložke Zdieľané kalendáre (1) vyberte osobu, pri ktorej chcete zdieľanie editovať alebo zrušiť. Potom kliknite na ikonu pri mene (2), čím otvoríte dialógové okno, v ktorom je možné editáciu zdieľania vykonávať. Môžete nastaviť iný typ zdieľania kalendára s danou osobou, teda ako uvidí Váš kalendár (3) alebo zdieľanie úplne zrušiť kliknutím na Zrušiť zdieľanie (4). Pri zrušení zdieľania sa zdieľanie zruší vzájomne, teda Vy neuvidíte kalendár danej osoby a ona neuvidí Váš kalendár.

Prekryv kalendárov

Další možností zobrazení kalendářů je Překryv. Když si otevřete záložku Prekryv kalendárov (1) a přesunete do ní myší kalendáře (jména) kolegů, se kterými máte nasdílený kalendář (2), tak dojde ke zobrazení najednou všech kalendářů, které se v této záložce nacházejí. Rozkliknutím kalendáře v překryvu (3) se zobrazí menu, kde můžete buď kalendář odtud odebrat (4), nastavit, pod jakou barvou se má v překryvu zobrazovat (5), nebo nastavit zobrazení pouze jednoho kalendáře (ostatní se skryjí) (6). Kliknutím na kalendář uživatele v překryvu dojde k jeho skrytí, opětovným kliknutím se zase obnoví.

Kalendáře kolegů, které přesunete do Prekryvu, se následně synchronizují do Vašeho mobilního zařízení, takže si je můžete zobrazit např. v telefonu.