Partners Office SKMOBILNÁ APLIKÁCIA APLIKÁCIAMobilná aplikácia Partners Office SK

Mobilná aplikácia Partners Office SK

Prepojením Partners Office s mobilnou aplikáciou môžete z chytrého telefónu obvolávať všetky vaše kontakty a po ukončení hovoru zadať priamo v telefóne výsledok telefonátu a nasledujúce dohodnutú aktivitu. Všetky tieto informácie sa Vám automaticky prenesú na kartu kontaktu a zapíšu sa do kalendára vo webovej aplikácii Partners Office.

Ďalšou funkciou mobilnej aplikácie je možnosť správy vášho kalendára Partners Office. Váš kalendár môžete počas dňa obsluhovať priamo z vášho chytrého telefónu. Vďaka kalendáru v mobilnej aplikácii máte nielen prehľad o svojich aktivitách, ale môžete aj editovať tieto aktivity alebo zadávať úplne nové, alebo vytvárať pozvánky.

Kde stiahnuť mobilnú aplikáciu

Mobilná aplikácia je zdarma k stiahnutiu na Google Play a na AppStore. Nájdete ju pod heslom "Partners Office SK". Po nainštalovaní ju stačí spustiť a môžete sa prihlásiť.

Prihlásenie do mobilnej aplikácie

Otvorte si na vašom mobilnom telefóne aplikáciu Partners Office SK a zadajte prihlasovacie údaje.

Užívateľské meno:      Vaše prihlasovacie meno do Partners Office

Heslo:                                vygenerované alebo vlastné synchronizačné heslo viz návod TU

potom ťuknite na Prihlásiť.

Online a offline režim

Mobilná aplikácia Partners Office pracuje v dvoch režimoch a to online a offline.

V online režime ste pripojený k internetu a máte k dispozícii všetky funkcie mobilnej aplikácie bez obmedzenia. K prenosu dát medzi mobilnou aplikáciou a webovou aplikáciou dochádza takmer okamžite. Takže vaše dáta v mobilnej aplikácii i webovej aplikácii sú zhodné a aktuálne.

Pre prípad, keď nie ste pripojený k internetu alebo internetové pripojenie nie je stabilné a dochádza k výpadkom, môžete pracovať v mobilnej aplikácii v režime offline. Tento režim v súčasnej dobe ponúka náhľad na všetky dáta, ktoré boli vami do mobilnej aplikácie načítané v režime online tzn. napríklad zobrazili ste si kalendár na nasledujúci rok, tým došlo k jeho načítaniu do mobilnej aplikácie, takže bude kalendár dostupný aj v režime offline.

O práci v offline režime ste informovaný ikonou viď. obrázok. V online režime sa ikona nezobrazuje.

Menu aplikácie

Menu mobilnej aplikácie Partners Office SK zahŕňa Rýchle akcie (1), Kontakty (2) a Kalendár (3). Po prihlásení do aplikácie sa zobrazí Kalendár.

RÝCHLE AKCIE a odhlásenie z mobilnej aplikácie

V menu Rýchle akcie môžete okamžite zadať novú aktivitu alebo nový kontakt (1) a pozrieť sa na udalosti vášho aktuálneho dňa (2).

Ťuknutím na svoje meno napr. Němec Robert (3) zobrazíte tlačidlo pre odhlásenie (4). Ťuknutím na šípku späť (5) sa vrátite do aplikácie a k odhláseniu nedôjde.

Tlačidlo Znovu načítať (6) slúži na znovu načítanie Vášho prístupu a dát do aplikácie.

Dnešné udalosti môžete aktualizovať ťuknutím na iný modul napr. Kontakty, Kalendár a návratom späť do modulu "Rýchle akcie".

KONTAKTY
Úvodná strana menu Kontakty

Tu nájdete všetky kontakty, ktoré máte k dispozícii aj vo webovej aplikácii Partners Office.

Ak máte viac kontaktov, tak môžete využiť funkciu hľadanie kontaktu (1). Hľadanie začne okamžite po zadaní prvého písmena.

Ťuknutím na ikonu telefónu (2) klientovi zavoláte. Potom ikona zmení farbu, tak aby ste vedeli, že ste dnes klientovi volali.

Ťuknutím na Meno Priezvisko kontaktu (3) zobrazíte prehľad kontaktu. Ťuknutím na "+" (4) otvoríte okno pre zadanie nového kontaktu.

Ak ťuknete na Vyber štítky (5) otvorí sa zoznam štítkov.

Aktualizáciu kontaktov vykonáte ťahaním prsta po displeji od miesta pod poľom "Vyber štítky" smerom dolu.

Vyber štítky
Zoznam štítkov

V menu Kontakty po ťuknutí na "Vyber štítky" sa zobrazí zoznam štítkov s farebným označením a v členení, ktoré máte vo webovej aplikácii Partners Office.

Zložky napr. K anonymizácii (1) a ďalšie sa zobrazujú ako prvé. Ťuknutím na názov zobrazíte štítky napr. 30 dní do anonymizácie, 7 dní do anonymizácie.

Pod názvom štítku sa zobrazuje počet kontaktov označených daným štítkom (2).

V zozname zaškrtnutím (3) môžete zvoliť, ktoré štítky respektíve kontakty s daným štítkom sa majú zobrazovať na úvodnej strane menu Kontakty. Napríklad, ak v "Všetky" zaškrtnete "Všetky kontakty" (4), potom sa na úvodnej stane zobrazia všetky tj. štítkované aj neoštítkované kontakty. Nastavenie potvrďte ťuknutím na Hotovo (5). Ťuknutím na šípku späť (6) sa vrátite do menu Kontakty.

Ak máte viac štítkov, tak môžete využiť funkciu vyhľadávania (7). Hľadanie začne okamžite po zadaní prvého písmena.

Ťuknutím na názov štítku napr. Klienti pro Servis zobrazíte kontakty s týmto štítkom (8). Zelená farba ikony telefónu znamená, že ste klientovi dnes už volali. Červená farba ikony telefónu znamená, že ste klientovi dnes ešte nevolali (9). Ťuknutím na Meno Priezvisko (10) kontaktu zobrazíte detail kontaktu.

Všetky štítky

V menu Kontakty po ťuknutí na Vyber štítky a ďalej "Všetky" zobrazíte všetky zložky, podpriečinky a štítky, ktoré máte k dispozícii vo webovej aplikácii Partners Office.

Moje štítky

V menu Kontakty po ťuknutí na Vyber štítky a ďalej na "Moje" zobrazíte vlastné štítky tj. tie ktoré vo webovej aplikácii Partners Office máte pod vlastným menom.

Zdieľané štítky

Štítky požičaných a zdieľaných kontaktov zobrazíte v menu Kontakty po ťuknutí na Vyber štítky a ďalej na "Zdieľané". Ťuknutím na meno majiteľa štítkov zobrazíte jednotlivé štítky (1). Zaškrtnutím (2) pri mene majiteľa štítkov alebo jednotlivých štítkov nastavíte zobrazenie kontaktov, ktoré majú tieto štítky na úvodnej strane menu Kontakty.

Systémové štítky

V menu Kontakty po ťuknutí na Vyber štítky a ďalej "Systém" zobrazíte štítky, ktoré máte aj vo webovej aplikácii Partners Office a ktorými sú automaticky označené určité kontakty napr. Odporúčanie na klienta a ďalšie. Tieto štítky nie je možné editovať ani zmazať.

Editovať / Vytvoriť štítok

V menu Kontakty po ťuknutí na Editovať / Vytvoriť (1) zobrazíte voľby pre úpravu štítkov (2). Ťuknutím na názov štítku (3) môžete upraviť údaje štítku (4). Zmeny uložíte ťuknutím na Hotovo (5). Ťuknutím na ikonu "+" (6) zobrazíte formulár pre vytvorenie nového štítku. Formulár je rovnaký ako v prípade editácie (4).

Aktualizáciu štítkov vykonáte ťahaním prsta po displeji od miesta pod "Všetky kontakty" smerom dolu.

Prehľady kontaktu

V menu Kontakty po ťuknutí na názov kontaktu zobrazíte prehľady kontaktu. K dispozícii máte Podrobnosti, Aktivity, Komentáre kontaktu a informácie o Zdieľanie.

Podrobnosti

V podrobnostiach sa zobrazujú telefónne čísla, email, štítky, vzťah ku kontaktu, zdroj, meno vlastníka kontaktu a ďalšie.

Ak je zadaná emailová adresa, potom ťuknutím na Email (1) otvoríte formulár pre zadanie Novej správy. Tu vyplňte Predmet správy, ďalšie údaje a ťuknite na Odoslať (vpravo hore).

Ťuknutím na tlačidlo Hovor (2) klientovi zavoláte.

Ťuknutím na Štítky pridáte alebo odoberiete štítok (3).

Pridanie / odobratie štítku kontaktu

V menu Kontakty po ťuknutí na názov kontaktu a v Podrobnostiach po ťuknutí na Štítky otvorte Editáciu štítkov kontaktu (1). Zaškrtnutím / odškrtnutím štítkov (2) môžete pridať alebo odstrániť štítky. Zmenu potvrďte ťuknutím na Hotovo (3).

Ťuknutím na Späť (4) sa vrátite do Podrobností kontaktu bez uloženia zmien.

Aktivity

V aktivitách sa zobrazuje história udalostí kontaktu radená zostupne podľa dátumu udalosti. Ťuknutím na aktivitu (1) zobrazíte náhľad aktivity vrátane poznámky a výsledku. Novú aktivitu pridáte ťuknutím na "+" (2).

Komentáre

V Komentároch sa zobrazujú poznámky z aktivít a kontaktu zoradené zostupne podľa dátumu uloženia. Ťuknutím na poznámku (1) zobrazíte celý jej text.

Zdieľanie

Na karte Zdieľanie vidíte s ktorým kolegom kontakt zdieľate a typ zdieľania tj. Náhľad alebo Povolenie k editácii (1).

Vytvorenie nového kontaktu a Právný titul (GDPR)

V menu Kontakty po ťuknutí na ikonu "+" (vpravo dole) sa zobrazia údaje pre zadanie nového kontaktu. Zadajte aspoň povinné údaje (1) - Meno, Priezvisko, Telefón 1. Ťuknutím na "+ pridať" (2) zobrazíte pole pre zadanie Telefónu 2. Odporúčame zadať aj Email (3), aby ste mohli priamo z mobilu odoslať klientovi mail.

Voľbou Štítky zobrazíte Editáciu štítkov kontaktu (4).  Štandardne je nastavený Právny titul "odporúčanie na klienta".  Ťuknutím (5) zobrazíte zoznam právnych titulov a môžete urobiť zmenu.

Uloženie kontaktu, potvrďte ťuknutím na Hotovo (6). Ťuknutím na šípku späť (7) sa bez uloženia vrátite do menu Kontakty.

V prípade potreby zmazania kontaktu ho vykonajte vo webovej aplikcii Partners Office. V mobilnej aplikcii mazanie kontaktov nie je povolené.

KALENDÁR
Mesačný / Týždenný / Pracovný týždeň / Denný kalendár

V menu Kalendár ťuknutím na ikonu kalendára (1) môžete vybrať z možností zobrazenia a to Mesiac, Týždeň, Pracovný týždeň alebo Deň. Výber potvrďte ťuknutím na Done (2).

Ťuknutím na Prejsť (3) môžete kedykoľvek zobraziť dnešok alebo vybrať konkrétny dátum, ktorý chcete zobraziť.

Aktuálny deň je zvýraznený (4).

Potiahnutím do strany sa presuniete na ďalší alebo predchádzajúci mesiac, týždeň, pracovný týždeň alebo deň. 

Potiahnutím hore / dole sa posuniete po časovej osi dňa.

V mesačnom a týždennom kalendári ťuknutím na ktorýkoľvek z dní (5) sa zobrazí prehľad aktivít dňa (6) a ťuknutím na aktivitu jednoducho zobrazíte detail aktivity (7). Ťuknutím na Späť (8) sa VRÁTITE do prehľadu aktivít dňa. Opätovným ťuknutím na deň (5) zbalíte prehľad aktivít dňa.

Ťuknutím na ikonu koša (9) aktivitu vymažete. Ťuknutím na ikonu telefónu (10) zavoláte klientovi.

Všetky zobrazené údaje v aktivite môžete editovať. Pre uloženie ťuknite na Uložiť  aktivitu (11).

Ak máte v Partners Office pripojený externý kalendár tak aj jeho udalosti uvidíte v mobilnej aplikácii v menu Kalendár.

Vytvorenie novej aktivity

Novú aktivitu môžete zadať v menu Rýchle akcie, v menu Kontakty > Prehľad kontaktu > Aktivity > ťuknutím na ikonu "+". Ďalej v menu Kalendár a to v akomkoľvek zobrazení ak ťuknete na ikonu "+".

Riešenie problémov a tipy & triky

Systém

Problémy

Riešenie
ANDROID/IPHONE
"Chyba. Chybné prihlasovacie meno alebo heslo. "
"Prihlásenie zlyhalo Chybné prihlasovacie údaje"

Skontrolujte, či pri prihlásení zadávate správne meno.priezvisko / číslo a vytvorené heslo.

ANDROID/IPHONE
Mobilná aplikácia nezobrazuje správne dáta

  1. V menu Kalendár potiahnite prstom po obrazovke vpred alebo vzad.
  2. V menu Kontakty potiahnite prstom od Vyber štítky smerom dolu.
  3. Ak to nepomôže, tak ťuknite na Rýchle akcie > Vaše meno > Znova načítať.
  4. Nepomôže ak ani to, tak ťuknite na Rýchle akcie > Vaše meno > Odhlásiť > chvíľu počkajte > Prihlásiť.
  5. Ak ani toto nepomôže, tak preinštalujte aplikáciu.
ANDROID/IPHONE
Ako nastaviť češtinu, slovenčinu alebo angličtinu

Nastavením jazyka iPhone / Androidu na češtinu / slovenčinu / angličtinu zmeníte aj jazyk mobilné aplikácie.
ANDROID/IPHONE
Chyba Telefonát nie je možný

Ťuknite na Prijať > späť (šípka vľavo hore) > v kontakte skontrolujte či máte zadané telefónne číslo.
ANDROID
Mobilná aplikácia Partners Office sa nenačitala.


Postupujte podľa Checklistu TU.

ANDROID Zobrazuje chybu “…nemáte SIM kartu…"
Otvorte Nastavenia > Aplikácie > Partners Office SK > Oprávnenie > zaškrtnite Telefón a Úložisko.
Huawei, Xiaomi
Problémy s načítaním dát
Pre mobilnú aplikáciu Partners Office SK vypnite úsporu batérie a vyberte ju z obmedzenia používania dát.
iPHONE
Mobilná aplikácia Partners Office sa nenačítala


Postupujte podľa Checklistu TU.

iPHONE Ako zväčšiť písmo v mobilnej aplikácii
V iPhone otvorte Nastavenie > Zobrazenie a jas > Veľkosť textu.