Partners Office SKMOBILNÁ APLIKÁCIA APLIKÁCIAMobilná aplikácia Partners Office SK

Mobilná aplikácia Partners Office SK

Prepojením Partners Office s mobilnou aplikáciou môžete zo smartphonu volať na Vami rozdelené kontakty do Štítkov a po ukončení telefonátu, zadať priamo v telefóne výsledok telefonátu a následnú dohodnutú aktivitu. Všetky tieto informácie sa Vám automaticky prenesú na kartu kontaktu a zapíšu sa do kalendára v PartnersOffice.

Ďalšou funkciou mobilnej aplikácie je možnosť správy Vášho kalendára Partners Office. Vďaka kalendáru  v mobilnej aplikácii máte nielen prehľad o svojich aktivitách, ale môžete aj editovať tieto aktivity alebo zadávať úplne nové.

Teraz sa pozrime na to, ako pracovať s mobilnou aplikáciou.

Kde si stiahnuť mobilnú aplikáciu?

Mobilná aplikácia je zadarmo k dispozícii na GooglePlay a na AppStore.  Nájdete ju pod heslom „partnersoffice sk“ (spolu). Po nainštalovaní stačí spustiť a môžete sa prihlásiť.

Prihlásenie do mobilnej aplikácie
Přihlášení do mobilní aplikace

Overte si na Vašom mobilnom telefóne aplikáciu Partners Office SK a zadajte prihlasovacie údaje.

Prihlasovacie meno: vygenerované prihlasovacie meno.

Heslo: vygenerované alebo vlastné synchronizačné heslo.

Prihlasovacie meno a heslo získate (viď nižšie) v Partners Office kliknutím v ľavom menu na „Pripojiť mobilný telefón“ (1), ďalej „Správa hesiel“ (2) a „Nové heslo pre synchronizáciu“ (3). Tu môžete zadať i vlastné heslo. Po uložení (4) sa Vám zobrazia prihlasovacie meno s heslom.

Menu aplikácie a odhlásenie

Po prihlásení sa zobrazí úvodné menu. Tu nájdete Denní kalendár (1), ktorý zobrazuje v časovej osi všetky aktivity vo vybranom dni, Týždenný kalendár, Mesačný kalendár (3), ktorý ponúka prehľad na celý mesiac, a záložku Štítky (4), ktorá slúži k volaniu kontaktov. Ťuknutím na Odhlásiť (5) sa odhlásite.

Denný kalendár

Kliknutím v Menu na denný kalendár sa zobrazí prehľad dňa. Potiahnutím do strany sa presuniete na kartu ďalšieho alebo predchádzajúceho dňa, potiahnutím hore/dolu sa posuniete po časovej osi dňa. Editáciu aktivity urobíte ťuknutím na pole s aktivitou (1). Novú aktivitu vytvoríte ťuknutím na prázdne miesto v kalendári alebo na ikonu + v pravom hornom rohu (2). Keď ťuknete na ikonu vľavo (3), zobrazí sa úvodné menu. Tlačítko Dnes (4) Vás prenesie na aktuálny deň. Ťuknutím na Kalendáre (5) sa zobrazia zdieľané kalendáre. Ťuknutím na Prejsť (6) sa zobrazí prehľadové okno s kalendárom (viď obrázok dole), kde môžete vybrať deň a potvrdením OK sa hneď presunúť na vybraný deň.

Vytvorenie novej aktivity

Založením novej aktivity sa zobrazí formulár s jednotlivými parametrami. Pre upravenie tohto parametra stačí ťuknúť (1) a vybrať/zadať požadovaný údaj. Zmeny uložíte ťuknutím na Uložiť (2). Ťuknutím na šípku späť (3) sa vrátite späť do náhľadu kalendára bez uloženia aktivity.

Zdieľané kalendáre

Záložka zdieľané kalendáre obsahuje dve základné zobrazenia.

Prvé spustíte ťuknutím na ZDIEĽANÉ KALENDÁRE (1) a následne na meno niektorého z kolegov (2) (v zozname sa zobrazujú len tí, s ktorými máte nastavené zdieľanie kalendárov – ak chcete niekoho pridať, je potrebné urobiť to v Partners Offce podľa návodu pre modul KALENDÁR). Týmto zobrazíte práve tento kalendár. Pre návrat späť do Vášho vlastného kalendára rovnakým spôsobom kliknete na svoje meno.

Druhé zobrazenie zdieľaných kalendárov je prekrývané a spustíte ho nasledovne. Najskôr ťuknite na Spolupracovníci (1) zobrazíte si zoznam zdieľaných kalendárov. Potom ťuknite na meno (2) vyberte práve tie kalendáre, ktoré chcete v prehľade zobraziť. Tieto sa označia zaškrtnutím (3). Nakoniec ťuknite na  Zobraziť vybrané (4). Tým sa zobrazia aktivity všetkých označených užívateľov v jednom kalendári, avšak farebne odlíšené podľa ich vlastníkov, namiesto podľa typu aktivity. Späť do pôvodného zobrazenia sa vrátite vybraním svojho kalendára v záložke Zdieľané kalendáre (rovnako ako u prvého zobrazenia zdieľaných kalendárov).

Týždenný kalendár

Ťuknutím v Menu na týždenný kalendár sa zobrazí prehľad týždňa. Potiahnutím do  strany sa presuniete na kartu ďalšieho týždňa, potiahnutím hore/dole sa posuniete po časovej osi týždňa. Ediáciu aktivity urobíte ťuknutím na pole s aktivitou (1). Novú aktivitu vytvorite ťuknutím na prázdne miesto v kalendári alebo na ikonu + v pravom hornom rohu (2). Pokiaľ ťuknete na ikonu vľavo (3), zobrazí sa úvodné menu.

Mesačný kalendár

Tento slúži k celkovému prehľadu nad plánovanými aktivitami. Ťuknutím na ktorýkoľvek z dní sa zobrazuje prehľad aktivít dňa a podržaním prstu na dni sa jednoducho dostanete na vybraný deň. Aktuálny deň je zvýraznený. Potiahnutím do strany sa presuniete na kartu ďalšieho alebo predchadzajúceho mesiaca.

Štítky
Štítky v aplikaci

Ťuknutím na Štítky sa Vám zobrazí stránka s Vami vytvorenými a uloženými štítkami. Prehľad uložených štítkov zobrazuje názov štítku (1) a počet kontaktov, ktoré štítok obsahuje (2). Kliknutím na príslušný štítok sa Vám otvorí strana s kontaktami, ktoré sú týmito štítkami označené.

Pre prácu s kontaktami v mobilnej aplikácii Partners Office je potrebné mať vytvorené štítky a v nich pripravené kontakty. Iné kontakty, ako tie oštítkované, aplikácia nezobrazí.

Kontakty pre volanie
Kontakty pro navolávání

Po ťuknutí na názov štítku sa otvorí strana s prehľadom kontaktov označených týmto štítkom. Ťuknutím na šípku (1) sa Vám zobrazí história aktivít kontaktu s poznámkami. Pokiaľ máte obsiahlejší zoznam kontaktov vo výbere, môžete využiť funkciu hľadanie kontaktu (2). Ako náhle začnete písať do kolónky, aplikácia Vám bude ponúkať zodpovedajúce kontakty.

Po ťuknutí na šípku vedľa mena kontaktu sa zobrazí detail kontaktu s náhľadom histórie aktivít kontaktu a s jeho poznámkami.

Telefonát klientovi / kontaktu
Telefonát klientovi / kontaktu

Pre telefonovanie ťuknite na zvolený kontakt, napr. Kovář Petr.

Aplikácia sa Vás opýta, či si prajete vytočiť telefónne číslo zvoleného kontaktu. Ťuknutím na Ano hovor uskutočníte.

Zadanie výsledku telefonátu a následné aktivity podľa zadaného výsledku
Zadání výsledku telefonátu a následné aktivity dle zadaného výsledku

Po ukončení telefonátu sa Vám na telefóne v aplikácii Partners Office SK zobrazí stránka pre zadanie výsledku telefonátu. Ťuknutím na kolónku Aktivita (1) vyberte typ telefonátu..

Z ponúkaných možností môžete vybrať Telefonát klient alebo Telefonát nábor. Ťuknutím vyberte príslušnú aktivitu (1). Vybraná aktivita sa tým označí (2).

V kolónke aktivita sa Vám nastaví vybraná aktivita. Potom ťuknete do kolónky Výsledok aktivity, pre zadanie výsledku telefonátu. Ťuknutím na Výsledok aktivity sa Vám zobrazí ponuka pre zadanie výsledku vybranej aktivity. Tu vyberte príslušný výstup telefonátu, napr. Prvé stretnutie – mám termín.

Druh aktivity sa zobrazí v poli Aktivita (1), vybraný výsledok potom v poli Výsledok aktivity (2).

Potom môžete zadať poznámku do kolónky Poznámka (3), napr. kontakt od kolegu.

Podľa zadaného výsledku telefonátu máte možnosť zadať presný dátum a hodinu (4) následnej aktivity. Pokiaľ zadáte výsledok typu „... -bude dohodnutý termín“ alebo „zavolať inokedy“, uloží sa Vám ku kontaktu do kalendára pripomienka na vybraný termín. Pokiaľ zadáte výsledok typu „...-mám termín“ alebo „dohodnutá schôdzka“, uloží sa ku kontaktu a do kalendára priamo dohodnutá aktivita, napr. Nábor.

Kliknutím na Uložiť (5) ukončíte a uložíte zadanie výsledku telefonátu a zadané dáta sa automaticky prenesú a uložia ku kontaktu v Partners Office respektíve sa uloží aktivita do kalendára alebo modulu Úlohy.

Označenie už volaných kontaktov
Označení již volaných kontaktů

V zozname kontaktov veľmi jednoducho poznáte kontakty, ktorým ste už volali. Sú označené farebnými bodkami vo farbe aktivity telefonátu. Kde žltá farba aktivity je Telefonát klient (1) a modrá je farba aktivity Telefonát nábor (2).

Pod kontaktom sa zobrazuje taktiež informácie o poslednej aktivite kontaktu a jej výsledku (3). Napr. v tomto prípade „Telefonát klient – Prvé stretnutie – mám termín“.

Riešenie problémov (troubleshooting)
Systém
Problém
Riešenie
ANDROID, iPHONE
Neúspešné prihlásenie do aplikácie (napr. Hláška Error Unsuccessful login!)
  1. Skontrolujte či správne zadávate Prihlasovanie meno: meno.priezvisko a Heslo (malé-veľké písmena, číslice,…).
  2. Otvorte Partners Office cez PGSK > Menu > Pripojiť mobilný telefón > Správa hesiel > kliknite na "x" pri poslednom hesle.
  3. Vytvorte nové heslo podľa návodu tu.
  4. Prihláste sa do aplikácie.
ANDROID
Mobilná aplikácia Partners Office nenačítala napr. Kalendár, štítky, atď.

Postupujte podľa checklist tu.

ANDROID
Zobrazuje chybu “…nemáte SIM kartu…"
Otvorte Nastavenia > Aplikácie > Partners Office SK > Povolenia > zaškrtnite Telefón a Ukladací priestor.
iPHONE
Mobilná aplikácia Partners Office nenačítala napr. Kalendár, štítky, atď.

Postupujte podľa checklist tu.