Export kontaktů ze systému

Krok 1 – funkce Export

Máte na výběr ze dvou možností. Buď si z Vaší databáze zakliknutím kontaktů manuálně vyberete ty, které chcete zazálohovat (1) nebo si prostřednictvím tlačítka pro označení všech kontaktů (2) vyberete kontakty všechny. Jakmile máte všechny kontakty určené k exportu vybrané, klikněte na Export Kontaktů (3).

Funkce Export Kontaktů vyexportuje kontakty, které jsou Vaše tzn. nevyexportuje kontakty Vám nasdílené.

Krok 2 – vyberte zdroj pro export

Vyberte kontakty, které si přejete vyexportovat > rozklikněte šipkou možnosti a zvolte buďto vybrané (vámi zaškrtnuté) kontakty v databázi nebo kontakty pod určitým štítkem.

Zvolte, zda chcete export kontaktů vč. poznámek a potvrďte tlačítkem „Exportovat“. Stáhne se vám do počítače xlsx soubor „kontakty“.

Funkci Export kontaktů můžete využít v případě, že si chcete své kontakty zazálohovat nebo hromadně upravit v Excelu a poté úpravy naimportovat zpět do systému.

Updated on 6. května 2024
Was this article helpful?