Import z Google kontaktů

Export kontaktů z Google kontaktů

Pokud si přejete naimportovat své kontakty z adresáře na Googlu do systému, jako první krok je třeba kontakty vyexportovat. Nejprve si tedy otevřete Google adresář, kontakty pro export si označte (1), a klikněte na Další (2) a Exportovat (3). (Pro hromadné označení kontaktů klikněte sem (4))

Zobrazí se okno, kde vyberete kontakty (1), formát exportu (2) a potvrdíte Exportovat (3). Tím se stáhne excelový soubor s Vašimi kontakty.

Import vyexportovaných kontaktů do Excelu

Dále si otevřete Excel a zde v záložce Data (1) vyberte možnost Nahrát externí data z textu (2). Otevře se okno, kde vyberete stažený soubor a potvrdíte.

Tím se zobrazí okno pro nastavení formátu dat. Dole vidíte náhled na formu textu (1), v této fázi jde o text se spoustou čárek. V první záložce vyberete Oddělovač (2) a kliknete na Další (3).

Tím se přesunete na druhou záložku, kde vyberete jako oddělovač čárku (1). Nyní v náhledu spatříte utříděný text. Pokračujte přes Další (2) na třetí záložku.

Zde ponecháte nastavení sloupců Obecné (1) a potvrdíte celou akci kliknutím na Dokončit (2).

Pak si jen vyberete, zda si přejete tabulku s kontakty vložit na nový list, nebo na již existující.

Zkopírování do importní tabulky

Takto Vám vznikne tabulka s údaji (telefonní čísla a emaily se nacházejí na konci). Jednotlivé sloupce pak stačí nakopírovat do importační tabulky, kterou získáte v okně pro import kontaktů v systému, a dále postupovat dle návodu pro Import kontaktů do systému (2.2).

Updated on 30. července 2021
Was this article helpful?

Related Articles