1. Home
  2. Kontakty
  3. Export a import kontaktů
  4. Import
  5. Import kontaktů z telefonu/tabletu ANDROID

Import kontaktů z telefonu/tabletu ANDROID

Zálohované kontakty z telefonu / tabletu, google kontaktů a dalších zdrojů ve formě souboru například uloženém v paměti nebo na SD kartě telefonu / tabletu můžete importovat do synchronizovaného účtu DAVx⁵ (viz návod zde) a tímto způsobem kontakty následně zobrazit a pracovat s nimi v systému.

Jak importovat kontakty z Androidu do systému?

Na Vašem mobilu / tabletu otevřete Kontakty (1) a ťukněte na Další (2), pak na Import/Export (3).

Otevře se seznam. V něm zvolte vybraný zdroj kontaktů. Pro import kontaktů uložených do paměti telefonu nebo na SD kartě zvolte Importovat z úložiště (4). Zobrazí se okno Importovat kontakty do (5), ťukněte na DAVx⁵ Address book (6).

Otevře se okno, kde vyberte a pak zaškrtněte soubor k importu například 00001.vcf (7). Import potvrďte ťuknutím na OK (8). Následně proběhne import. Zobrazení naimportovaných kontaktů v systému může okamžik trvat, v závislosti na nastavení periody synchronizace.

Jak exportovat kontakty z androidu?
V mobilu / tabletu otevřete Kontakty > Další > Import/Export > EXPORT: Exportovat do úložiště > Exportovat kontakty: EXPORTOVAT > Exportovat kontakt z > např Telefon > OK.

Updated on 30. července 2021
Was this article helpful?

Related Articles