1. Home
  2. Hromadné změny kontaktů

Hromadné změny kontaktů

Funkce Hromadné změny slouží k upravení jednoho údaje u několika kontaktů naráz. Když chceme například u vícero klientů změnit Vztah ke klientovi na vřelý, označíme vybrané kontakty (1), klikneme na Hromadné změny (2) a objeví se nové dialogové okno. V roletkovém menu (3) si vybereme parametr, který chceme upravit. Nad ním se zobrazuje kontrolní ukazatel (4), kolik kontaktů bude upraveno.

Po vybrání parametru se zobrazí menu, pro tento parametr typické. V něm vybereme hodnotu, kterou chceme zadat. Celou akci potvrdíme kliknutím na Uložit. FreshFlow již zbytek provede automaticky.

Updated on 8. listopadu 2023
Was this article helpful?