1. Home
  2. (nezveřejněné)
  3. JAK NA TO?
  4. Jak vymazat cache v Chrome?

Jak vymazat cache v Chrome?

Otevřete Chrome > přihlašte se do systému

Menu (tři tečky vpravo nahoře) > Další nástroje > Nástroje pro vývojáře

Ikona šipek (v horním řádku) nebo rovnou záložka > Application (1)

Sloupec Storage (2) > zaškrtněte: APPLICATION: Unregister service workers (3); STORAGE: Local and session storage, IndexedDB, Web SQL, Cookies; CACHE: Cache storage, Application cache (4) > klikněte na Clear site data (vymazat data stránky) (5) > okno následně zavřete.

Na stránce systému stiskněte Ctrl+Shift+R (na Apple Cmd+Shift+R) > Přihlašte se.

Hotovo!

Updated on 20. listopadu 2023
Was this article helpful?

Related Articles