1. Home
  2. Manuální sloučení kontaktů

Manuální sloučení kontaktů

V případě, že se ve Vašem adresáři vyskytnou duplicity kontaktů a nemůžete použít funkci Slučovač kontaktů, pak můžete využít funkci Manuálně sloučit kontakty.

V modulu Kontakty vyhledejte kontakt do kterého si přejete sloučit data z jiného/jiných kontaktů tzv. hlavní kontakt např. Dostál Zbyněk (1).

Kontakt rozklikněte a v Detailu kontaktu klikněte na ikonu tří čar vlevo dole (2) > Manuálně sloučit kontakty (3).

Po kliknutí na Manuálně sloučit kontakty se otevře dialogové okno Manuální sloučení kontaktů (4).

Zaškrtnete-li „Po sloučení smazat sloučené kontakty (zůstane jen jeden) (5), pak po sloučení bude ve Vašich kontaktech jen hlavní kontakt např. Veselý Zdeněk. V opačném případě dojde ke sloučení, ale ve Vašich kontaktech bude hlavní i slučovaný kontakt (bez aktivit, dokumentů a příležitostí), který musíte ručně smazat.

Kontakty ke sloučení můžete vyhledat manuálně nebo za pomocí lupy (6) podle příjmení, jména nebo telefonu. Po vyhledání zaškrtněte kontakt ke sloučení např. Vonderka, Marek (7), Zaškrtnout můžete i více kontaktů. Dále klikněte na Sloučit Kontakty (8). Kliknutím na Zrušit (9) manuální sloučení kontaktů zrušíte.

Po kliknutí na Sloučit kontakty se zobrazí okno obsahující informace o kontaktech ke sloučení a hlavním kontaktu. Kliknutím na Ne (10) zrušíte sloučení kontaktů. Provedení sloučení potvrďte kliknutím na Ano (11). O provedení sloučení jste informováni hláškou, klikněte na OK.

Po provedení sloučení kontaktů doporučujeme aktualizovat databázi osob, kliknutím na ikonu Aktualizovat.

Pokud vlastník kontaktu provede sloučení kontaktu, který nasdílel, pak dojde k ukončení sdílení.
Operaci sloučení kontaktů není možné vrátit zpět.

Po provedení sloučení u hlavního kontaktu dojde k doplnění/přepisu údajů do pole Komentáře, k přiřazení všech aktivit minulých i budoucích (včetně úkolů) slučovaného kontaktu, k přesunu všech dokumentů, příležitostí, poznámek a štítků ze slučovaného kontaktu.

Updated on 8. listopadu 2023
Was this article helpful?