Nastavení úkolů

V Nastavení úkolů si lze zvolit defaultní hodnoty úkolů, zobrazování či nahrání úkolů z původního modulu.

Otevřete si Nastavení > karta Nastavení úkolů.

Zobrazovat dokončené úkoly / projekty (1) – v seznamu úkolů se budou dále zobrazovat i dokončené (splněné/zrušené) úkoly či projekty

Viditelnost ukončených úkolů (2) – zde si nastavte počet dní, po jaký se Vám budou splněné úkoly zobrazovat v modulu Úkoly.

Výchozí priorita úkolu (3) – nastavte si prioritu, se kterou se budou nové úkoly automaticky vytvářet.

Při hromadném vkládání opakovat poslední hodnotu (4) – při vytvoření úkolů pomocí „Zadat úkoly“ se automaticky uloží u dalšího úkolu hodnota z prvního řádku (úkolu) v poli Klient, Řešitel a Projekt.

Zobrazit úkol v kalendáři (výchozí hodnota) (5) – nastaví zobrazování úkolů v kalendáři, pokud u jednotlivého úkolu nezaškrtnete jinak

Zobrazovat dokončené úkoly v kalendáři (6) – po splnění či zrušení se budou dále v kalendáři úkoly zobrazovat

Barva pro označení priority a styl označení priority (7) – vyberte z předdefinovaných, jak se bude v kalendáři zobrazovat priorita u úkolů.

Updated on 30. června 2024
Was this article helpful?