1. Home
  2. Převod kontaktů

Převod kontaktů

Pro převedení některého ze svých kontaktů Vašemu kolegovi či kolegyni můžete využít funkci Převod kontaktů. Nejprve je zapotřebí označit kontakt/kontakty, které chcete převést (darovat) (1), kliknout na Převod (2), a poté v dialogovém okně vybrat toho, komu chcete vybrané kontakty převést do databáze (3). Akci potvrdíte kliknutím na tlačítko Převést kontakty (4). Poté již systém FreshFlow přesune kontakty automaticky.

Před převodem kontaktů doporučujeme označit kontakty štítkem. Nový majitel kontaktů, pak Vámi převedené kontakty podle štítku snadno a rychle vyhledá.
Funkce nepřevede nasdílený nebo půjčený kontakt.
Pokud kontakty převedete, sami si je již nikdy vzít zpět nemůžete.

Updated on 29. června 2021
Was this article helpful?