1. Home
  2. Kontakty
  3. Štítkování kontaktů
  4. Vytváření/editování/mazání štítků

Vytváření/editování/mazání štítků

Vytvoření nové složky

Novou složku vytvoříte buď kliknutím na Nová složka (1) nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na tři tečky (2) a poté ve zobrazené nabídce na Nová složka (3). Otevře se nové okno, kde zadejte název složky (4) a její umístění ve struktuře (5).  Nakonec složku uložte (6).

Vytvoření nového štítku

Nový štítek vytvoříte buď kliknutím na + Nový štítek (1) nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na tři tečky (2) > + Nový štítek (3). Otevře se nové okno, kde zadejte název štítku (4), umístění ve struktuře složek (5), můžete zaškrtnou „Oblíbený štítek“ (6) – tak se Vám zobrazí štítek přímo na hlavní liště v kontaktech. Dále vyberte barvu (7), kterou si přejete. Můžete zadat i Poznámku ke štítku (8). Kliknutím na Uložit (9) dojde k uložení nového štítku a zobrazí se Vám ve vybrané složce.

Editace složky a štítku

Každý Vámi vytvořený štítek nebo složku můžete kdykoliv editovat kliknutím pravým tlačítkem myši na tři tečky u dané položky. Tím se zobrazí výběr, kde kliknete na Upravit. Následně se zobrazí stejné okno jako při vytváření nové položky, kde můžete upravit údaje a poté změny uložit.

Mazání štítku a složky

Kliknutím pravým tlačítkem na štítek se zobrazí výběr, kde klikněte na Vymazat štítek. Systém se Vás zeptá, zda si opravdu přejete tento štítek smazat. Smazání potvrďte kliknutím na Ano. Smazáním štítku dojde i k odstranění tohoto štítku u všech označených kontaktů (u kontaktů se štítek už nebude zobrazovat).

Stejný postup jako pro smazání štítků platí i pro smazání složky. Pouze pokud složka obsahuje některé štítky, systém se Vás zeptá, zda si je přejete přesunout do jiné složky. Jestliže ano, zaškrtněte možnost Přesunout obsah do jiné složky (1), v roletce níže vyberte cílovou složku (2) a klikněte OK (3). V případě, že si přejete smazat složku i se štítky, stačí kliknout rovnou na OK.

Označení jednotlivého kontaktu štítkem provedete v detailu každého kontaktu. Nejprve klikněte na vybraný kontakt, v levé části uvidíte kolonku Štítky (1). Rozkliknutím roletky (2) u štítku se Vám zobrazí nabídka štítků (3). Kliknutím na vybraný štítek jej vyberete k označení daného kontaktu, přičemž platí, že jeden kontakt může mít i několik štítků najednou. Odebrat štítek můžete kliknutím na křížek u daného štítku (4).

Zcela nový štítek vytvoříte kliknutím na ikonku „+“ (5). Takto vytvořený štítek se pak rovnou uloží ke kontaktu.

Updated on 29. června 2024
Was this article helpful?

Related Articles