1. Home
  2. Půjčení kontaktů

Půjčení kontaktů

Krok 1

V modulu Kontakty můžete na horní ovládací liště využít funkce zapůjčení kontaktů. Nejprve je však zapotřebí z Vaší databázev vybrat ty kontakty, které chcete zapůjčit a označit je (1). Poté kliknutím na Půjčit kontakty (2) vyvoláte funkci zapůjčení kontaktů a otevře se Vám nové dialogové okno.

Krok 2

V otevřeném dialogovém okně zvolte z nabídky Vašich spolupracovníků toho, KOMU chcete kontakty zapůjčit.

Krok 3

…dále zvolte DO KDY výběrem dne, jako konečného termínu, kdy budou kontakty opět Vaše.

Krok 4

Kontakty, které Vám někdo tímto způsobem zapůjčil, poznáte (a můžete vyhledat) podle symbolu aktovky ve sloupci „Půjčeno“. Ve sloupci „Půjčeno / sdíleno od“ se zobrazuje kolega, který Vám daný kontakt zapůjčil.

Krok 5

V případě, že zapůjčené kontakty potřebujete mít zpět ve své databázi dříve než po uplynutí zápůjční doby, můžete využít funkce Vzít zpět (Další akce -> Půjčit -> Vzít zpět). Systém se Vás zeptá, od koho chcete vzít kontakty zpět a v rolovacím menu (1) se Vám zobrazí spolupracovníci, jímž jste kontakty zapůjčili. Vyberte dotyčného spolupracovníka, od nějž chcete kontakty vrátit /nebo od všech a potvrďte kliknutím na VZÍT ZPĚT. Další kroky již systém FreshFlow udělá za Vás a své kontakty budete mít zpět ve své databázi včetně kompletní historie, jak se s kontaktem pracovalo.

Updated on 30. července 2021
Was this article helpful?