1. Home
  2. Sdílení kontaktů

Sdílení kontaktů

Sdílení kontaktů slouží pro sdílení kontaktních údajů osob/-y z Vaší databáze s kolegy/kolegou. Uživatelé vzájemně sdílí i aktivity ke sdíleným kontaktům. Díky této funkci, pracujete online na jednom kontaktu a máte tak vždy přehled o rozpracovanosti kontaktu.

V modulu Kontakty na horní ovládací liště můžete využít funkce sdílení kontaktů. Nejprve je však zapotřebí z Vaší databáze vybrat ty kontakty, které chcete sdílet a označit je (1). Poté klikněte na Další akce (2) a Sdílení (3). Tím se zobrazí tři možnosti.

1. Kliknutím na Zrušit nasdílené kontakty pro mne zrušíte sdílení u vybraných kontaktů, pokud jsou Vám nasdílené od Vašich kolegů.

2. Vzít zpět moje nasdílené -> otevře se Vám dialogové okno, kde vyberete od koho chcete kontakty vzít (nebo možnost „od všech“), zda mají mít vrácené kontakty nějaký štítek nebo např. jen vyberete některé z kontaktů.

3. Tlačítkem Sdílení kontaktů se Vám otevře nové dialogové okno.

Nejprve vyberete, které kontakty chcete sdílet (1). Dále vyplňte komu si přejete kontakty sdílet (2). Poté zaškrtnutím „Sdílet s omezenou platností“ a nastavením data „Do kdy sdílet“ (3) určíte, kdy se Vám mají kontakty vrátit. Pokud necháte toto pole nezaškrtnuté, sdílení potrvá, dokud jej nezrušíte Vy nebo druhý uživatel.  Rozkliknutím roletky „Sdílet kontakty jako“ (4) se zobrazí výběr ze dvou druhů sdílení. Náhled kontaktů znamená, že druhý uživatel získá přístup ke všem údajům o kontaktu, ale nemá možnost cokoliv editovat. Tuto možnost přidáte zvolením Povolení editace kontaktů. Po nastavení všech parametrů sdílení potvrdíte kliknutím na Uložit (5).

Zobrazení v Kontaktech

V modulu Kontakty ve sloupci s ikonou sdílení se u nasdílených kontaktů zobrazuje specifická ikona. Modrá (1) u kontaktů nasdílených Vámi a černá (2) u kontaktů nasdílených Vám. Podrobnosti zjistíte najetím myši na ikonku u daného kontaktu. Další informace zjistíte rozkliknutím kontaktu.

Zrušení sdílení více kontaktů

Pokud si přejete zrušit nastavené sdílení, jsou dvě možnosti. První je pro kontakty, které Vám byly nasdíleny. Zde stačí kontakty označit (1) a kliknout na Další akce -> Sdílení a vybrat Zrušit nasdílené kontakty pro mne (2). Tím se otevře nové dialogové okno, kde vyberete, s kterým uživatelem si přejete sdílení ukončit (3) a potvrdíte (4).

Druhá možnost je pro kontakty, které jste nasdíleli Vy. Opět zvolíte Další akce -> Sdílení -> Vzít zpět moje nasdílené (1). Otevře se Vám dialogové okno, kde opět zvolíte od koho si přejete kontakty vrátit a zda chcete všechny nebo jen některé.

Zrušení sdílení konkrétního kontaktu

Pokud si přejete zrušit sdílení jen u jednoho konkrétního kontaktu, stačí si kontakt rozkliknout a otevřít záložku sdílení (1) a zde kliknout na křížek (2) u uživatele, jemuž si nepřejete kontakt nadále sdílet.

Updated on 30. července 2021
Was this article helpful?