1. Home
  2. Vyhledávání a filtrování kontaktů

Vyhledávání a filtrování kontaktů

Vyhledávání kontaktů

V modulu Kontakty nejprve klikněte na ikonu lupy (1). Poté zaškrtněte, kde se bude hledat (2). Nakonec zadejte hledaný telefon nebo jméno, nebo příjmení, nebo jiné do pole pro vyhledávání (3) a FreshFlow Vám zobrazí výsledek hledání.

Nastavení sloupců pro filtrování

Přejděte v modulu Kontakty na databázové zobrazení. Pro přehlednější práci s kontakty, respektive s tabulkou je možné některé sloupce skrýt. Klikněte nejprve na rozbalovací tlačítko u kteréhokoliv sloupce (1), poté na ikonu Sloupce (2). Po jejich zobrazení vyberte ty, s kterými chcete dále pracovat a přejete si je zobrazit.

Příklad filtru č. 1

Pokud chcete například vyfiltrovat všechny klienty nebo potenciální spolupracovníky z Brna, klikněte na rozbalovací tlačítko (1) u sloupce Obec, poté na Filtry (2) a do políčka (3) zadejte Brno a potvrďte > Enter.

Zrušit filtry

Systém FreshFlow Vám nyní vyfiltroval všechny kontakty v Brně. Nezapomeňte, že obrazovka ukazuje pouze 20 kontaktů, pokud je kontaktů více, můžete v nich listovat na dalších stranách pomocí tlačítek (1). Filtr je možné zrušit kliknutím na tlačítko Zrušit filtry (2).

Příklad filtru č. 2

Kontakty je také možné filtrovat podle Poslední aktivity a jejího Výsledku. Uživatelé velmi často používají filtry v případě, že chtějí obvolat všechny kontakty, kterým se naposledy nedovolali. Nejprve je potřeba použít filtr u Poslední aktivity (1) a vybrat typ aktivity Telefonát klient (2). FreshFlow pak zobrazí všechny kontakty u nichž poslední aktivita byl telefonát.

Na vyfiltrované kontakty se poté použije filtr Výsledek poslední aktivity (1) a do políčka filtru zaškrtnete Nedovoláno / volat později (2). Výsledkem je seznam kontaktů, kterým se poradce naposledy nedovolal.

Ukládání filtrů

Pokud se domníváte, že budete nějaký filtr používat pravidelně, můžete si filtr (jednoduchý i několikanásobný) uložit. Stačí si otevřít záložku Filtry (1), kliknout na Uložit (2) a do dialogového okna (3) pak zadat název filtru – v našem případě Nedovolané telefonáty – a potvrdit kliknutím na OK.

Filtr se poté pod zvoleným názvem objeví v záložce Filtry (1). Tam zůstává k použití až do chvíle, kdy se uživatel rozhodne jej jednou provždy smazat kliknutím na „X“  vedle jména filtru (2).

Uložené filtry můžete použít na jakýkoliv pohled.

Updated on 29. června 2021
Was this article helpful?