1. Home
  2. Kalendář
  3. Sdílené funkce
  4. Vytvoření a použití skupin (aliasů)

Vytvoření a použití skupin (aliasů)

Vytvoření skupiny (aliasu)

Pro vytvoření aliasu jděte do Nastavení (1) a zvolte záložku Správa skupin (aliasů) (2). Otevře se Vám seznam s již vytvořenými aliasy, které můžete po rozkliknutí editovat. Pro vytvoření nového aliasu klikněte na „Nová skupina“ (3).

Nyní můžete definovat Váš nový alias. Zadejte Označení skupiny (1), kterým bude skupina pojmenována a můžete zadat i Popis skupiny (2). Spolupracovníky můžete zadat přímo do kolonky Spolupracovníci (3) nebo pomocí šipky (4) rozvinout nabídku spolupracovníků. Také můžete nastavit pro koho bude daná skupina viditelná (5). Zadání potvrdíte kliknutím na Uložit (6).

Nový alias je uložen mezi předdefinované aliasy a je připraven pro Vaše použití při zadávání Aktivit.

Po rozkliknutí můžete Vámi definované aliasy kdykoli editovat nebo smazat (1).

Příklad využití skupiny

Příklad: Nový alias TOP-TEAM je použit při vytváření Nové události, ke které jste přiřadili definovanou skupinu účastníků.

Updated on 30. června 2024
Was this article helpful?

Related Articles