1. Home
  2. Založení kontaktu v modulu Kalendář – v poli Kontakt

Založení kontaktu v modulu Kalendář – v poli Kontakt

Nový kontakt můžete zadat i při přidávání nové aktivity (události) v modulu Kalendář. Do pole Kontakt (1) zadejte Jméno Příjmení telefon a klikněte na Přidat kontakt (2). Tím dojde k vytvoření nového kontaktu do Vaší databáze kontaktů v systému FreshFlow.

Nové kontakty můžete zakládat i v synchronizovaných kontaktech na mobilu a v Mobilní aplikaci FreshFlow.

Ke každému kontaktu je k dispozici menu kontaktu (1), které zahrnuje karty Aktivity, Úkoly, Dokumenty, Sdílení, Operace s kontaktem a Souhlas kontaktu.

Z tohoto pohledu můžete přímo editovat Komentáře, Vztah ke klientovi a Štítky.
Přidání štítku ke klientovi provedete zvolením šipky (2) a vyberete daný štítek.
Vytvoření zcela nového štítku je možné použitím ikony plus (3).

Zbylé údaje v detailu kontaktu je možné editovat zvolením ikony tužky (4) v horním rohu.

Pokud kliknete na ikonu štítku, štítek se vybarví -> což značí přidání štítků do oblíbených (viz Kontakty). Opakovaným kliknutím se štítek se odvybarví a odebere z oblíbených.

Pokud kliknete na ikonu vlevo dole (5), zobrazí se Vám nabídka Smazat kontakt nebo Manuálně sloučit kontakty.

Updated on 29. června 2024
Was this article helpful?