1. Home
  2. Kalendář
  3. Jak ... ?
  4. Jak obdržet pozvánku ke sdílení kalendáře?

Jak obdržet pozvánku ke sdílení kalendáře?

Informace o obdržení Pozvánky ke sdílení kalendáře

Informaci o tom, že jste obdržel Pozvánku ke sdílení kalendáře s Vaším kolegou naleznete v modulu kalendář v záložce Pozvánky ke sdílení (1). V Pozvánce (2) je detailně popsáno, kdo Vám Pozvánku ke sdílení posílá a jak s Vámi chce sdílet svůj kalendář. Tedy jak Vy uvidíte jeho kalendář a návrh, jak Vy můžete sdílet Váš kalendář s daným kolegou/kolegyní. Standardně je nastavena stejná úroveň sdílení Vašeho kalendáře, jakou chce daná osoba sdílet svůj kalendář s Vámi.

Potvrzení Pozvánky ke sdílení kalendáře

Standardně je pro potvrzení nastavena stejná úroveň sdílení Vašeho kalendáře, jakou chce daná osoba s Vámi sdílet svůj kalendář, tedy v tomto případě Povolení zápisu. Pokud s tímto typem nastavení vzájemného sdílení kalendáře souhlasíte, klikněte  pro potvrzení na tlačítko Nastavit (1). Tím se vzájemné sdílení nastaví a aktivuje.

Pokud s takto navrhovaným vzájemným sdílením kalendáře nesouhlasíte, můžete vzájemné sdílení zcela odmítnout kliknutím na tlačítko Zrušit sdílení (2). Systém se Vás zeptá na potvrzení, jestli opravdu chcete zrušit sdílení kalendáře s tímto uživatelem. Pro potvrzení klikněte na Ano. Tím vzájemné sdílení zrušíte.

Je také možné nastavit jinou úroveň sdílení (3) Vašeho kalendáře, tedy například typ Náhled aktivit a pro potvrzení kliknete na Nastavit. V tomto případě Vy uvidíte kalendář Vašeho kolegy jako Volno/Zaneprázdněn a on uvidí Váš kalendář jako Náhled aktivit.

Odmítnutí Pozvánky ke sdílení kalendáře

Pozvánku ke sdílení můžete odmítnout přímo ze záložky Pozvánky ke sdílení a sice kliknutím na NEPŘIJMOUT. Systém se zeptá na potvrzení, jestli opravdu nepřijmete Pozvánku ke sdílení, což potvrdíte kliknutím na Ano. Odmítnutím pozvánky se vzájemné sdílení neaktivuje, tudíž Vy neuvidíte kalendář osoby, která Vám Pozvánku poslala a ani ona neuvidí Váš kalendář.

Updated on 29. února 2024
Was this article helpful?

Related Articles