1. Home
  2. Kalendář
  3. Jak ... ?
  4. Jak pozvat ke sdílení kalendářů?

Jak pozvat ke sdílení kalendářů?

Díky FreshFlow můžete sdílet váš kalendář s Vašimi kolegy ve vedení, s nadřízenými manažery, řediteli, ale také s Vašimi kolegy z jiných vedení, což umožní efektivnější spolupráci napříč celou firmou.

Pokud budete chtít sdílet kalendář, můžete tak učinit zasláním Pozvánky ke sdílení danému kolegovi/kolegyni. Ten/ta ji může potvrdit, odmítnout nebo nastavit jednu ze tří možností typu sdílení. Pokud Váš kolega/kolegyně pozvánku nepotvrdí, neuvidíte Vy jeho/její kalendář, ale ani on/ona Váš. Sdílení kalendáře je podmíněno vzájemným sdílením ve třech možných variantách sdílení (náhledu na kalendář).

Nyní se podrobně podíváme, jak Pozvánky ke sdílení kalendáře vytvářet a zasílat.

Pozvánka ke sdílení kalendáře

Pro vytvoření Pozvánky ke sdílení klikněte na tlačítko Zaslat pozvánku ke sdílení (1), čímž otevřete nové dialogové okno.

Vytvoření pozvánky ke sdílení kalendáře

V dialogovém okně doplňte potřebné údaje pro specifikaci Uživatele, kterému bude zaslána Pozvánka ke sdílení. Vyberte jméno Uživatele (1), kterému Pozvánku zašlete. Velmi podstatný je výběr úrovně sdílení, kterým nastavíte to, jak uživatel, který od Vás obdrží Pozvánku ke sdílení, uvidí Váš kalendář.

Možné jsou čtyři úrovně sdílení kalendáře (3):

– Volno / Zaneprázdněn

– Náhled aktivit

– Podrobnosti aktivit

– Povolení zápisu

K Pozvánce můžete připojit i krátký text (1), kde například odůvodníte, proč Pozvánku ke sdílení danému Uživateli posíláte. Kliknutím na Odeslat (2) Pozvánku vybranému Uživateli odešlete.

Updated on 29. února 2024
Was this article helpful?

Related Articles