1. Home
  2. Kalendář
  3. Jak ... ?
  4. Jak vytvořit místnosti a zdroje pro rezervaci?

Jak vytvořit místnosti a zdroje pro rezervaci?

V systému můžete při zadávání aktivity do kalendáře rezervovat i jednací místnost nebo například data projektor na školení. Dohodněte se se svým týmem a používejte pro rezervaci Vašich společných zdrojů (místností, projektorů, aut) kalendář FreshFlow!

Rezervace zdrojů

Rezervaci místností/zdrojů naleznete v modulu Kalendář v levém sloupečku pod záložkou Rezervace.

Vytvoření místnosti / zdroje pro rezervace

Vytvoření zdroje je velice snadné. Kliknutím si otevřete záložku Rezervace (1). Po rozbalení záložky klikněte na Nová místnost (2). Otevře se Vám nové dialogové okno, kde novou místnost/zdroj definujete v záložce Základní informace (3) zadáním požadovaných údajů (Město, Ulice a č.p. a Název místnosti/zdroje). Název místnosti/zdroje je velmi důležitý, neboť pod tímto názvem se Vám bude zdroj zobrazovat v seznamu zdrojů. Doporučujeme tedy pečlivě volit jméno, které daný zdroj bude nejvíce specifikovat, například TOKOVO 7. patro – zelená jednačka, nebo Ruby House, kancelář Jan Novák.

Rezervace zdrojů můžete využívat i pro rezervaci dataprojektorů nebo roll-upů. V tomto případě napište do názvu zdroje například Dataprojektor – Michal Rychlý.

Pokud máte základní informace o Zdroji nastaveny, klikněte na záložku Povolení uživatelé (4), kde je nutné definovat, kteří uživatelé budou mít na tuto místnost/zdroj možnost dělat rezervace.

V záložce Povolení uživatelé definujte, kteří uživatelé mají právo dělat rezervace na danou místnost/zdroj. Můžete zadávat jednotlivé osoby psaním Příjmení a jména do kolonky nebo použít přednastavenou nebo Vámi vytvořenou skupinu (alias).

Nastavení potvrdíte kliknutím na ikonu Uložit.

Updated on 29. února 2024
Was this article helpful?

Related Articles