1. Home
  2. Nastavení
  3. Nastavení uživatele

Nastavení uživatele

Klikněte v levém panelu na modul Nastavení (1) a otevře se Vám okno Nastavení uživatele (2).

Základní nastavení

Profil uživatele

První možností je Profil uživatele (1). Zde je možné upravit údaje o uživateli (telefon, adresy, historie ve firmě atd.). Pokud kliknete na prostor obrázku (2), lze následně vložit fotografii či obrázek přímo z Vašeho počítače.

Nastavení vzhledu

V Nastavení vzhledu (1) je možné přizpůsobit si zobrazení systému (2) – Užší řádky v tabulkách (seznamech) kontaktů a úkolů, Zobrazení určitého počtu záznamů, který se zobrazí na jedné straně (např. počet kontaktů na jednu stránku), či zobrazování automatického formátování v poznámkách.

Dále si můžete nastavit formát zobrazování data a času (např. formát datumu narození, 24 hodinový x 12 hodinový čas (3).

Nastavení ikon (4) – vyberte, zda si přejete ikony na levé liště (Kontakty, Kalendář, atd.) zobrazit velké i s popiskem nebo jen malé ikony bez popisků.

Obnovení původních hodnot (5) – Obnovit pozice oken a panelů (pokud jste si nastavili jinak) nebo rovnou Obnovit základní nastavení FreshFlow (vrátí na defaultní hodnoty)

Nastavení modulů

V kolonce Nastavení modulů (1) máte možnost zvolit, které moduly chcete skrýt, a které naopak chcete mít k dispozici.

Notifikace

V kolonce Notifikace (1) si můžete nastavit jaké notifikace chcete zasílat ve webové aplikaci, v mobilní aplikaci a na email.

Správa hesel pro mobilní zařízení

V kolonce Správa hesel pro mobilní zařízení (1) máte možnost vytvořit si heslo, které budete využívat pro mobilní aplikaci (2).

Zároveň máte možnost vygenerování QR kódu pro přihlášení do mobilní aplikace (3). V mobilní aplikaci stačí kliknout na „Přihlášení pomocí QR kódu“ (a případně můžete zatrhnout i „Zapamatovat si mě“, nasnímáte vygenerovaný QR kód ve webové aplikaci FreshFlow a jste přihlášen/a do mobilní aplikace FreshFlow.

Ve Správě hesel (1) je také možné vidět seznam dosud vytvořených hesel (pro mobilní zařízení) a lze mazat stávající hesla.

Více se přihlašování do mobilní aplikace věnujeme v samostatném článku: ZDE

Nastavení předplatného

připravujeme

Moje struktura

Správa skupin

Správa skupin – zde je možné vytvářet nové skupiny (1) či editovat stávající kliknutím na název skupiny (2). Otevře se Vám dialogové okno Správa skupiny (3). Zde upravíte požadované, přidáte spolupracovníky a viditelnost (4) a dáte Uložit. Pokud si přejete skupinu smazat, kliknete na ikonu tří čar vlevo dole (5) a zvolíte Odstranit.

Skupinám a jejich využití se věnujeme v samostatném článku ZDE

Spolupracovníci

V kolonce Spolupracovníci (1) máte možnost přidávat kolegy do své struktury ve FreshFlow pro společné využívání sdílených funkcionalit (např. Sdílení kalendářů, Společná účast na aktivitách..).

Po kliknutí na tlačítko Pozvat Spolupracovníky (2) se Vám zobrazí okno, kam zadáte email uživatele a odešlete pozvánku. Pozvánka přijde danému uživateli na email, odkud jí může přijmout.

POZOR: nelze přidávat uživatele, který je již součástí jiné struktury.

Nový spolupracovník se Vám následně zobrazí v seznamu spolupracovníků (3).

Pomocná videa k přidávání uživatelů do struktury získáte ZDE.

Kontakty

Nastavení kontaktů

V této kolonce (1) je možné nastavit jakým způsobem budete pracovat s kontakty (2):

Výběrem možnosti „Jen já sám“ uvidíte jen své kontakty, které si do FreshFlow vložíte nebo které vám někdo nasdílí.
Druhou možností je „všichni ve firmě“ – uvidíte (a můžete pracovat s) kontakty v celé struktuře pod vámi.

Máte zde možnost nastavit si formát telefonního čísla. Pokud pracujete jen s českými čísly, doporučujeme vybrat formát Mezinárodní, jelikož umí vytvářet mezery mezi čísly, a to i v případě, že telefonní číslo zadáte do FreshFlow spojené dohromady.

Dále máte možnost nastavit různé možnosti zobrazení v modulu Kontakty, jako například zobrazování úkolu jako poslední aktivity v přehledu kontaktů, či zvolení formátu data budoucí aktivity (např. celé datum nebo formátem za jak dlouho má aktivita proběhnout).

Kalendář

Nastavení kalendáře

Můžete si přizpůsobit rozsah zobrazení kalendáře od – do určité hodiny (1).

Délka časvého intervalu kalendáře (2) – zvolte si, zda chcete kalendář vidět po 15, 30 či 60 minutách.

Seskupování událostí (3) – určíte si, zda se aktivity konané budou v kalendáři prolínat, či řadit vedle sebe (seskupovat).

V Nastavení kalendáře lze vypnout a zapnout zobrazení názvů aktivit (např. Telefonát, Schůzka..) v kalendáři (4).

(5) Pokud odmítnete pozvání na událost, tak Vám i tak zůstane v kalendáři.

Zapnout zrychlený výběr aktivit (6) – způsob zadávání aktivit do kalendáře -> nemusíte vyplňovat Druh aktivity a Aktivitu zvlášť. Lze takto zadávat i úkoly. (Nejprve se Vám zobrazí okno, kde vyplníte druh aktivity, případně i konkrétní aktivitu (z výběru posledních).

(7) Pokud měníte čas aktivity, systém Vám automaticky podrží původní časový interval (např. Původní časový interval aktivity byl 2 hodiny, tak editovaný čas aktivity bude také 2 hodiny).

Nastavení vlastních názvů aktivit

V modulu nastavování vlastních názvů aktivit máte možnost upravit si předdefinované druhy aktivit, aktivity a výsledky aktivit podle svých potřeb.

Podrobně se procesu nastavování vlastních názvů aktivit věnujeme ZDE ve videu.

Nastavení potvrzení a připomínek

(1) Připomínky a potvrzení schůzky klientům – šablony – zde můžete editovat defaultní text šablon, které následně odchází klientům, pokud si zadáte potvrzení či připomínku u aktivity. Text potvrzení a připomínek můžete pro danou konkrétní událost editovat přímo v kartě události.

(2) Ke každé schůzce bude zaslána SMS připomínka.

(3)

(4) Pozvánka se zašle jako příloha do emailu a po jejím otevření se automaticky propíše do kalendáře klienta.

Nastavení importu a exportu kalendáře

(1) Odkaz pro propojení FreshFlow kalendáře s Google kalendářem.

Odkaz pro export kalendáře (2) zase využijete v případě, že potřebujete data z kalendáře zálohovat či propojit s jiným kalendářem.

(3)

Úkoly

Nastavení úkolů

(1) Zobrazovat dokončené úkoly/projekty – pokud v modulu úkoly chcete mít trvale zobrazené i již ukončené úkoly/projekty – zaškrtněte tuto možnost.

(2) Viditelnost ukončených úkolů – pokud si přejete zobrazovat ukončené úkoly jen po nějakou dobu od jejich ukončení, nastavte zde.

(3) Výchozí priorita úkolu – lze si nastavit, co má být defaultně vyplněné.

(4) Pokud vkládáte více úkolů za sebou – lze si zapnout „opakovat poslední hodnotu“ – tzn. bude automaticky vložen ten samý kontakt (klient) a případně projekt, do kterého se úkoly vytváří.

(5) Zobrazit úkol v kalendáři – nastaví vám výchozí hodnotu u nového úkolu (lze pak u jednotlivých úkolů upravovat individuálně)

(6) Zobrazovat dokončené úkoly v kalendáři – opět lze nastavit jako výchozí hodnotu a případně individuálně upravovat v detailu jednotlivého úkolu

(7) Priorita – nastavte si barvu a styl označení priority v úkolu – projeví se následně v úkolech zobrazených v kalendáři.

Emaily

Nastavení emailů

(1) Adresa

(2)

Historie

Historie aktivit

V záložce Historie aktivit lze zjistit, co přihlášený uživatel v systému editoval, kdy byla úprava provedena (datum a čas). Při rozbalení znaku plus (1) u jednotlivé aktivity se zobrazí záznam původní a nové hodnoty (2).

Updated on 30. června 2024
Was this article helpful?