1. Home
  2. Kalendář
  3. Aktivity v kalendáři
  4. Nastavení zobrazení kalendáře a názvu aktivity

Nastavení zobrazení kalendáře a názvu aktivity

Čas pro zobrazení a zadávání aktivit v modulu Kalendář  můžete nastavit v Nastavení > Nastavení kalendáře.

Nastavení / změnu času Kalendáře tj. od kdy do kdy budete zadávat aktivity provedete v Nastavení (1) > Nastavení kalendáře (2).

Zvolte, zda si přejete zobrazit název aktivity (3).

Nastavte si časový rozsah zobrazení kalendáře (4).

Zapnout zrychlený výběr aktivit (5) – doporučujeme ponechat, rychlejší zadávní vám nabídne nejpve druh aktivity, popř. úkol a na základě toho se vytvoří okno pro zadání aktivity.

Délka časového intervalu kalendáře (6) – lze vybrat zobrazení po 15, 30 a 60 min.

Odkaz (7) – pokud potřebujete vyexportovat FreshFlow kalendář do jiného vašeho kalendáře (např. google, outlook atp.)

Pokud zadáte událost mimo nastavený čas Kalendáře, tak událost bude vytvořena, ale nezobrazí se.

Updated on 29. února 2024
Was this article helpful?

Related Articles