1. Home
  2. Kalendář
  3. Aktivity v kalendáři
  4. Skrytí aktivit v kalendáři

Skrytí aktivit v kalendáři

V modulu Kalendář můžete aktivity skrýt. V pravém menu na záložce Aktivity vyberte aktivitu, kterou si přejete skrýt, například Telefonát klient (1) a klikněte na ní.  Tím dojde ke skrytí zvolené aktivity v kalendáři.

Ikona aktivity změní barvu a o skrytí jste informováni hláškou (2). V případě potřeby opětovným kliknutím zvolenou aktivitu můžete v Kalendáři zobrazit nebo kliknutím na Zobrazit vše (3) můžete zobrazit všechny skryté aktivity.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na název aktivity například Obchodní schůzka (4) zobrazíte menu pro hromadné skrytí / zobrazení aktivit (5). Kliknutím pravým tlačítkem myši na název skupiny například Klientské (6) zobrazíte menu pro hromadné skrytí / zobrazení aktivit (7).

Updated on 29. února 2024
Was this article helpful?

Related Articles