1. Home
  2. Kalendář
  3. Aktivity v kalendáři
  4. Opakovaná událost, připomínka na mobil, kopírování

Opakovaná událost, připomínka na mobil, kopírování

Opakovaná událost je nástroj, který můžete využít zejména při zadávání pravidelných Aktivit jako například setkávání vašeho týmu, pravidelná setkání, pravidelné individuály, školení,…

Opakovaná událost

Nejprve nadefinujte novou událost. Zvolte Druh aktivity, Učastníky, kteří se mají této Aktivity účastnit (můžete to být i jen Vy), opakující se Aktivitu, například Porada, Datum a čas,… Jakmile máte aktivitu nadefinovanou, klikněte na „Bez opakování“, tím se rozbalí možnost nastavit opakování.

Zvolte frekvenci opakování.

Po zvolení opakování například Týdně budete systémem dotázáni na upřesnění frekvence.

Připomínka na mobil

Pokud máte systém synchronizovaný s Vašim mobilním telefonem, můžete využít připomínku s časovým předstihem, která se na Vašem mobilním telefonu zobrazí. Poté už jen nastavení potvrďte stisknutím ikony Uložit.

Opakovaná událost je v kalendáři označena čtverečkem ze šipek (viz ukazatel), který na první pohled napovídá, že se jedná o opakovanou událost.

Kopírování aktivity

Pro rychlé zadání stejné aktivity můžete použít funkci Kopírovat. V modulu Kalendář otevřete aktivitu a klikněte na ikonu vlevo dole > Kopírovat. U nově vzniklé aktivity zkontrolujte/případně změňte Kontakt a čas, doplňte Datum.

Updated on 29. února 2024
Was this article helpful?

Related Articles